Dr Zofia Szafrańska

note /search

Organizacje międzynarodowe - 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 4326

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE Pierwsze organizacje międzynarodowe:  1804/1807 Komisja ds. Renu/ds. Dunaju  utrzymywanie żeglowności rzek w danym paostwie  głównie były to unie i związki  XIX wiek, jednak stosowana dopiero w XX wieku  wszelkie organizacje są określone poprzez strukturę, która ni...

Organizacje międzynarodowe - 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2149

UMOWA ZAŁOŻYCIELSKA JAKO PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Umowa założycielska = statut = karta = traktat = konstytucja = układ = pakt Umowa założycielska - podstawowy akt prawny na podstawie którego paostwa powołały do działania organizacje. Określa:  nazwę OM  cele i ...

Organizacje Międzynarodowe - 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2114

CZŁONKOSTWO Członkostwo paostwa, które zakładały organizacje to członkowie pierwotni , paostwa przystępujące do działającej organizacji to członkowie wtórni/pochodni (członkostwo nabyte).  Te rodzaje członkostwa nie różnicują paostw w zakresie praw i obowiązków, które są takie same.  Członkostw...

Organizacje międzynarodowe - 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1589

CZŁONKOSTWO Członkostwo paostwa, które zakładały organizacje to członkowie pierwotni , paostwa przystępujące do działającej organizacji to członkowie wtórni/pochodni (członkostwo nabyte).  Te rodzaje członkostwa nie różnicują paostw w zakresie praw i obowiązków, które są takie same.  Członkostw...

Organizacje międzynarodowe - 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2562

Organy Organizacji Międzynarodowych organy organizacji międzynarodowych - przy ich pomocy funkcjonuje struktura jaką jest organizacja typy/rodzaje organów  organy przedstawicielskie (plenarne/naczelne ) typu walnego zgromadzenia - zasiadają przedstawiciele wszystkich paostw członkowskich.  W ic...

Organizacje międzynarodowe - 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1771

Źródła finansowania OM:  składki członkowskie - podstawowe źródło, obowiązek ciążący na wszystkich paostwach  jego niedopełnienie skutkuje zawieszeniem lub wykluczeniem paostwa z organizacji  z reguły płacone w odstępach rocznych  rodzaje składek  początkowo w małych liczebnie organizacjach ...

Organizacje międzynarodowe - 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1484

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Europejska Karta Społeczna (1961) - jedyna konwencja Rady Europy w dziedzinie Praw Człowieka, przewidująca systematyczną kontrolę ogółu zobowiązao przyjętych przez paostwa-strony w regularnych...