Dr Zofia Mierzwa

note /search

Mikroekonomia - wykłady - Linia cena-konsumpcja

 • Mikroekonomia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3577

7 października 2008 Wykład 1: Nauka ekonomii i jej przedmiot Literatura: Skrypty: 1. Wprowadzenie do ekonomii - Zofia Dach 2. Mikroekonomia dla studentów licencjackich - Zofia Dach 3. Zbiór zadań z mikroekonomii - Zofia Dach, Artur Polok Podręczniki: 1. Ekonomia - mikroekonomia - Fisher, Beg...

Pytania do rekrutacji - niemiecki

 • Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa
 • Niemiecki mówiony
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3493

Pytanie I – pytanie z listy 1. Wie verbringst du deine Freizeit? 2. Lebst du gesund? Warum? 3. Was hast du am letzten Wochenende gemacht? 4. Was ist dein Hobby? Warum? 5. Erzähl uns bitte über deine Familie! 6. Beschreib uns bitte deine Wohnung! 7. Wie sieht dein Alltag aus? 8. ...

Skrypt z Teorii i Filozofii Prawa

 • Uniwersytet Chorzowski
 • Ekonomika i prawo w hotelu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wykaz zagadnień na zaliczenie ćwiczeń z Teorii i Filozofii Prawa 1. Metafizyka klasyczna a scjentyzm 1 2. Naturalizm i antynaturalizm poznawczy 1-2 3. Kognitywizm i nonkognitywizm 3 4. Teoria a filozofia prawa 3 5. Jusnaturalizm – pojęcie i typologia koncepcji 3-4 6. Proceduralne prawo natury ...

Mikroekonomia - ogół zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3388

Dzięki treści notatki możemy poszerzyć wiedzę na takie tematy, jak: proces gospodarowania, pięć problemów metodologicznych, podstawowe problemy wyborów ekonomicznych, granica możliwości produkcyjnych, systemy gospodarcze. Ponadto są w niej poruszone zagadnienia takie, jak: gospodarka rynkowa, a...

Mikroekonomia wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2632

Przedmiot prowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przez dr Zofię Mierzwa. Informacje zawarte poruszają kwestie takie jak: przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej, funkcja produkcji w okresie krótkim, produkt całkowity, krzywa Knight`a, produkt krańcowy, produkt przeciętny, koszty produ...

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowan...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1533

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Notatka porusza zagadnienia takie jak: organizacje pozarządowe, postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóry...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - notatki

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3724

...Handel międzynarodowy, czyli wymiana towarów między różnymi podmiotami gospodarczymi poprzez granice narodowe, której towarzyszą różnego rodzaju usługi np. transport, ubezpieczenia. Coraz częściej międzynarodowy obrót usługami nie jest związany z obrotem towarowym, a jest zjawiskiem autonomic...

Mikroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2023
Wyświetleń: 8099

Nauka ekonomii i jej przedmiot. Ekonomia to nauka o gospodarowaniu. Podstawowe problemy wyborów ekonomicznych. Krzywa możliwości produkcyjnych, jako narzędzie analizy ekonomicznej. Krzywa możliwości produkcyjnych. Rzadkość e...

Marketing - Pojęcie i cele marketingu

 • Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3213

1. Pojęcie i cele marketinguKlasyczne - marketing jako planowanie, koordynacja i kontrola działań przedsiębiorstwa ukierunkowana na aktualne i potencjalne rynki zbytu, jest procesem złożonym zachodzącym wewnątrz społeczeństwa.Definicje te podkreślają: - świadomą orintację na klienta - jego potrzeb...

Kondensacja acyloinowa benzaldehydu przy użyciu drożdży

 • Politechnika Śląska
 • Biologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Kondensacja acyloinowa benzaldehydu przy użyciu drożdży Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Biotechnologia Dla studentów kierunku Chemia specjalność Chemia Bioorganiczna Materiały zostały wykonane w ramach realizowanego na Politechnice Śląskiej projektu nr UDA-POKL.04.01.01-00-114...