Dr Zofia Magnuszewska

note /search

Umieralność i migracje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

19.12.2012 Umieralność - stosunek zgonów w określonym okresie do liczby kudności w tym okresie. Współczynnik ten jest relatywnie wysoki w młodszych grupach wiekowych, potem spada, potem naturalnie wzrasta ZGON - trwałe, czyli nieodwracalne ustawie czynności życiowych, narządów, konsekwencją czego ...

Demografia - problem ludnościowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1106

05.12.2012 PROBLEM LUDNOŚCIOWYCH W SKALI GLOBALNEJ  Przede wszystkim na współmierności rozwoju lidnościowego i gospodarczego KONFERENCJE LUDNOŚCIOWE ONZ  Pierwsza odbyła się w 1927 roku- pod auspicjami Ligi Narodów, kolejne w latach 1954 ...

Przejęcie demograficzne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931

28.11.2012  Czterofazowy model przejścia demograficznego (rozpoczynamy od wysokiej dzietności i wysokiej umieralności, a kończymy na niskiej dzietności i małej umieralności - ludzie dłużej żyją  Modernizacja pozwala na lepsze, efektywniejsze wykorzystanie środowiska, co powoduje wzrost liczby lud...

Rejestry ludności - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Demografia Bierzące rejestry ludności: -Ewidencja związana z meldunkiem -Rejestry małżeństwa Spis ludności ( pierwszy Szwecja. W Polsce 1921) -powszechny * Ludność stała ta, która stale zamieszkuje . Zameldowani, którzy są na miejscu podczas przeprowadzenia badania *Ludność faktycznie zamieszk...

Demografia - wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1988

21.11.2012 Podstawowe źródło: GUS - ludność Marek Okólski ,,DEMOGRAFIA" POJĘCIA, TEORIE DEMOGRAFICZNE Będzie test, 15 minut, kilka pytań liczbowych o ane najbardziej aktualne, trzeba będzie wskazać wartość dobrą. Będą pytania prawda/fałsz, definicje (połączyć z opisami), zdania z lukami, itd...

Struktura ludności - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

12.12.2012 Struktura ludności według stanu cywilnego i faktycznego: większość zamężne kobiety i żonaci kolesie CZYNNIKI:  Demograficzne - liczba i struktura w wieku matrymonianym (18+, ze szczególnym uwzględnieniem 20 - 34 lata)  Pozademograficzne - wiążą się z przemianami obyczajowymi - od akc...