Dr Zofia Fengler

note /search

Wykład - analiza progu rentowności

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1610

ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI Próg rentowności dla produkcji jednoasortymentowej ( w wyrażeniu ilościowym) Kc = Kst + k zj Q (1) gdzie: Q - produkcja (sprzedaż ) w jednostkach naturalnych w analizowanym okresie, Kc - koszty całkowite a...

Wykład - analiza powiązań między wskaźnikami, model Du Ponta

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

ANALIZA POWIĄZAŃ MIĘDZY WSKAŹNIKAMI - MODEL DU PONTA Zależność między rentownością majątku a wskaźnikiem rentowności sprzedaży i efektywności wykorzystania majątku: = Zależność między rentownością kapitału własnego a wskaź...