Dr Zofia Bik

Historia gospodarcza - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Zofia Bik
  • Historia Gospodarcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3451

Historia gospodarcza wykłady prowadzący: prof. Z. Bik notatki: OPP Mateusz CisłoMateuczCiskoOO kierunek: Gospodarka i Administracja Publiczna rok 2009/2010, semestr letni - 1 -Temat 1 Wprowadzenie – periodyzacja dziejów, feudalizm. 04.03.2010 11.03.2010 PERIODYZACJA – wspólnota pierwotna – niew...

Egzamin - chemia organiczna - Mechanizm chlorowania metanu

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Zofia Bik
  • Chemia organiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1918

I termin Mechanizm chlorowania metanu Produkty dehydratacji alkoholu (1-pentanolu?) i opisać powstawanie Napisz substrat i produkt w reakcjach: a) ozonowanie heks-1-enu, a następnie solwoliza wobec (CH3)2S b)

Historia społeczna europy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Zofia Bik
  • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1638

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wojna krymska, totalitaryzm, wprowadzenia państwa policyjnego, Carat, ...