Dr Zbigniew Włosowicz - strona 3

Reakce Enzymatyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

ENZYMATYCZNE REACKJE Z UDZIAŁEM BIAŁEK W przemyśle spożywczym enzymatyczna hydroliza białek wykorzystywana jest przy wytwarzaniu serów, tradycyjnych przetworów z nasion soi i marynowanych ryb Proteolityczne przemiany zachodzą w czasie dojrzewania mięsa, wytwarzania piwa i pieczywa oraz modyfiko...

Reakce w roztworach alkaicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 980

REAKCJE W ROZTWORACH ALKALICZNYCH • Laktoza - izomeryzacja laktuloza • W obecności 0 2 (C u II ) wiązanie endiolowe ulega rozerwaniu i tworzą się kwasy • Niektóre produkty degradacji są ...

Reakcja Maillarda

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4305

Reakcja Maillarda • Nazywane nieenzymatycznym brunatnieniem. • Ciąg złożonych przemian inicjowany przez bezpośrednią reakcję grupy karboksylowej lub hemiacetylowej cukrów redukujących z grupą aminową aminokwasów, peptydów lub innych z...

Rozpuszczalność i utlenianie białek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2121

ROZPUSZCZALNOŚC Rozpuszczalność białka zależy od jego budowy i od cech rozpuszczalnika, od temperatury i odczynu środowiska oraz stężenia i ładunku jonów Białka rozpuszczalne są w silnie polarnych rozpuszczalnikach, takich jak woda, glicerol, formamid, dimetyloformamid, kwas mrówkowy Albuminy ...

Skladniki mineralne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

SKŁADNIKI MINERALNE Składniki mineralne- pierwiastki pozostające po mineralizacji tkanek, czyli pozbyciu się z nich wody i substancji organicznych. Nie zalicza się do tych związków węgla, tlenu, azotu i wodoru, które po spaleniu nie pozostawiają popiołu. Mineralizacja- etap wstępny przy oznacza...

Skrobia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1351

Skrobia • Podstawowy polisacharyd zapasowy roślin; • pod względem ilościowym główny składnik pożywienia człowieka; • skrobie otrzymuje się z kukurydzy (77%), ziemniaków (10%), manioku (8%), pszenicy (4%). • Dwa składniki r •

Struktury regularne i denaturacja białek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

STRUKTURY REGULARNE - HARMONIJKA BETA W harmonijce beta łańcuch polipeptydowy jest prawie całkowicie rozciągnięty, tworzącą strukturę płaską Ten sposób przestrzennego ułożenia aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym przypomina wyglądem kartkę papieru pofałdowaną w harmonijkę. Kształt harmonijki b...

Utlenianie Lipidów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3213

Utlenianie lipidów autooksydacja (samoutlenianie) utlenianie fotosensybilizowane utlenianie enzymatyczne Autooksydacja - samorzutne przyłączanie tlenu przez nienasycone kwasy tłuszczowe Teoria wolnych rodników Schemat powstawania wolnych rodników i nadtlenków podczas utleniania tłuszczów na p...

Właściwości funkcjonalne skrobi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1449

Właściwości funkcjonalne skrobi • W zimnej wodzie zia rn a skrobi pęcznieją , • ogrzewanie - k i e ł kowanie (utrata struktury krystalicznej); • odpowiednie stężenie wodne - dyspersja skrobiowa (żele) • Skrobia natywna (rodzima) - z surowców w postaci mączki skrobiowej , - ziemniaczana - styg...

Węglowodany

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3150

Węglowodany • Sacharydy, cukrowce • najbardziej rozpowszechnione związki organiczne na ziemi • wytwarzane wyłącznie przez rośliny - fotosynteza (chloroplasty) nC O 2 + nH 2 O (CH 2 O) n + O 2 • człowiek spożywa przeciętnie ponad 10 ton węglowodanów w ciągu swego życia Węglowodany ( cukrowce , s...