Dr Zbigniew Świderski

note /search

Prawo cywilne i handlowe państw obcych - Prawo wekslowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1449

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład IV – Prawo wekslowe Weksel to znakomite osiągnięcie legislacji międzynarodowej. W 1938 roku opracowano 3 konwencje dotyczące weksli1. 1. 2. 3. Jednolite prawo wekslowe. Normy kolizyjne w zakresie prawa wekslowego. Opłata...

Prawo wspólnotowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1246

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład VII – Prawo wspólnotowe Prawo wspólnotowe oddziałuje też na prawo cywilne i handlowe. Na 2 sposoby oddziałuje: - poprzez rozporządzenia - poprzez dyrektywy Rozporządzenia- akty, które bezpośrednio stają się obowiązujące w kr...

Spółka europejska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1547

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład IX - SPÓŁKA EUROPEJSKA I EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSP Rozporządzenie o europejskim zgrupowaniu interesów z 25 lipca 1985r. Rozporządzenie Rady Europejskie...

- Tre__ umowy mi_dzynarodowej sprzeda_y towarów oraz skutki jej narus...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 938

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład VII – Treść umowy międzynarodowej sprzedaży towarów oraz skutki jej naruszenia Z treść umowy musi wynikać oznaczenie jej stron, czyli wskazanie sprzedawcy i nabywcy. Sprzedającym i kupującym musi być podmiot prawa cywilnego. M...

Źródła prawa cywilnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3024

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład I - Źródła prawa cywilnego. Oznaczenie prawa cywilnego i handlowego Prawo cywilne reguluje stosunki cywilnoprawne. Stosunki cywilnoprawne:  Na ogół mają charakter niematerialny i majątkowy – są mierzalne ekonomicznie, co ozn...

Prawo cywilne i handlowe państw obcych - źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1302

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład II - Źródła prawa cywilnego Prawo angielskie ma duże znaczenie dla wielu państw. Kształtowane jest od czasów Wilhelma Zdobywcy. Charakterystyczne dla tego prawa jest to, że aż po II połowę XVII wieku istniały w nim dwa rodzaje...

Prawo cywilne i handlowe państw obcych - Prawo czekowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1421

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład V – Prawo czekowe W 1931 roku w Genewie wypracowano trzy konwencje dotyczące czeków: 1. 2. 3. Jednolite prawo czekowe. Konwencja norm kolizyjnych związanych z pra...

Prawo cywilne i handlowe państw obcych - Prawo umowne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1211

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład VI – Prawo umowne Konferencja wiedeńska z 1980 roku, która odbywała się pod auspicjami ONZ, wypracowała postanowienia konwencji (właściwie: Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów), które s...