Dr Zbigniew Lach - strona 2

note /search

Oględziny-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1526

OGLĘDZINY Oględziny - sposób przeprowadzania dowodu rzeczowego, polegający na zmysłowym zapoznaniu się przez organ procesowy z miejscem, rzeczą lub ciałem w celu poznania ich cech i właściwości, z uwagi na ich znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy lub ich ujawnienia ( wykrycia ) innego źródła lub śr...

Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze 1. prokurator ( Art. 298 §1 ) ( dominus litis - gospodarz postępowania przygotowawczego) 2. Policja , w zakresie przewidzianym w ustawie ( Art. 298 §1 ) W praktyce najczęściej prowadzi postępowanie przygotowawcze właśnie Policja. Art. 298 podkreśla jedyn...

Oskarżony-opracowanie tematu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

OSKARŻONY ( Rozdział 8, Art. 71- 81 ) - strona postępowania karnego, którego przedmiotem jest kwestia jego odpowiedzialności prawnej za zarzucany mu czyn zabroniony przez prawo karne. Zakres podmiotowy 1. osoba fizyczna 2. Zasada: która w chwili popełnia czynu zabronionego miała ukończone 17 lat Wy...

Oskarżyciel posiłkowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

OSKARŻYCIEL POSIŁKOWY - ( Rozdział 5, Art. 53- 58 ) pokrzywdzony, które w sprawie o przestępstwa ścigane z urzędu występuje z oskarżeniem obok oskarżyciela publicznego- albo w określonych sytuacjach- także zamiast tego oskarżyciela p...

Oskarżyciel prywatny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

OSKARŻYCIEL PRYWATNY ( Rozdział 6, Art. 59- 61 )- pokrzywdzony, który w sprawach o przestępstwa przekazane przez przepisy prawa karnego materialnego do ścigania z oska...

Oskarżyciel publiczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

OSKARŻYCIEL PUBLICZNY - ( Rozdział 3, Art. 45- 48 ) organ państwowy, który we własnym imieniu wnosi i ( lub ) popiera oskarżenie w sprawach o przestępstwa, które ustawa nakazuje lub zezwala ścigać skargą publiczną. Reprezentuje interes publiczny . sprawiedliwie, zgodne z prawem rozstrzygnięcie w pr...

Pełnomocnik-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

PEŁNOMOCNIK - przedstawiciel procesowy, z pomocy którego w postępowaniu karnym korzystać może strona inna niż oskarżony oraz osoba niebędąca stroną. Zasada: stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym ( Art. 89 ) Wyjątek: gdy kpk normuje. Reprezentowany 1. strona, z wyjątk...

Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

PODJĘCIE POSTĘPOWANIA WARUNKOWO UMORZONEGO WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO- opiera się na systemie norwesko- duńskim )- polega na tym, że w stosunku do sprawców pewnej kategorii przestępstw, którzy spełniają dodat...

Podpisywanie orzeczeń i ich uzasadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Podpisywanie orzeczeń i ich uzasadnień 1. orzeczenia a. jeśli stanowią odrębny akt- muszą być podpisane przez wszystkich członków składu orzekającego ( nie wyłączając przegłosowanego )- ( Art. 113 ) i. wszystkie wyroki ii. niektóre postanowienia b. jeśli są zamieszczane w protokole- to protokół pod...

Pokrzywdzony, zakres podmiotowy-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

POKRZYWDZONY ( Rozdział 4, Art. 49- 52 )- -każdy podmiot, którego dobro prawne zostało bezpośrednio dotknięte przestępstwem lub zagrożone przez przestępstwo ( Art. 49 §1 ) Zakres podmiotowy 1. osoba fizyczna ( Art. 49 §1 ) 2. osoba prawna ( Art. 49 §1 ) 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca os...