Dr Zbigniew Lach

note /search

Kierownictwo rozprawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

KIEROWNICTWO ROZPRAWY ( W ZNACZENIU FORMALNYM I PORZĄDKOWYM ) PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO SKŁADU ORZEKAJĄCEGO ( Art. 366 ) - czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, bacząc aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy, a w miarę możności także okoliczności sprzyjające popełnieniu przestęps...

List żelazny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

LIST ŻELAZNY ( Rozdział 30, Art. 281- 284 ) Ratio legis - obawa przed tymczasowym aresztowaniem może powstrzymywać oskarżonego znajdującego się za granicą od przybycia do kra...

Metody niekonwencjonalne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1512

METODY NIEKONWENCJONALNE Funkcjonują w praktyce działalności- rozpoznawczej Policji i ABW. 1. Zakup kontrolowany ( transakcja pozorna ) - niejawne nabycie lub przejęcie przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub obrót któr...

Naczelne zasady procesowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1603

NACZELNE ZASADY PROCESOWE Naczelne zasady procesowe - podstawowe, swoiste normy, określające główne cechy procesu, wskazujące i podkreślające to, co na tle całokształtu przepisów jest ważniejsze i ogólniejsze w stosunku do szczegółów mniej istotnych. a. znaczenie dla stosowania prawa- mają charakte...

Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 546

NADZÓR PROKURATORA NAD POSTĘPOWANIEM PRZYGOTOWAWCZYM ( Art. 326 ) Zasada: Art. 15 §1- Policja i inne organy prowadzą pod nadzorem prokuratora postępowanie przygotowawcze w granicach określonych w ustawie. Ratio legis - pozostawienie Policji uprawnień do prowadzenia zdecydowanej większości postępowa...

Nadzwyczajne środki zaskarżenia - Prawomocność oskarżenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA ( Dział XI , Art. 518- 548 ) Nadzwyczajne środki zaskarżenia- środki prawne służące do wywołania kontroli i wzruszania prawomocnego orzeczenia sądowego kończącego postępowanie. Ratio legis - tzw.

Obrońca-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

OBROŃCA Status prawny - koncepcje 1. obrońca to pomocnik oskarżonego ( Kalinowski, Kruszyński, Skrętowicz, Śliwiński ) 2. obrońca to przedstawiciel procesowy ( reprezentant ) oskarżonego ( Cieślak, Daszkiewicz, Grzegorczyk, Marszał, Siewierski, Waltoś )- przeważa, także w SN ) Przyjęcie tej koncepc...

Odpowiednie stosowanie przepisów kpk

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1694

ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRZEPISÓW KPK Należy odróżnić: 1. Odpowiednie stosowanie przepisów- stosowanie z modyfikacjami, po adaptacji do odmiennego przedmiotu regulacji. 2. Analogię 3. Stosowanie przepisów wprost- Przykład: Art. 468- w postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwy...

Odszkodowanie dla osób niesłusznie represjonowanych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

ODSZKODOWANIE DLA OSÓB NIESŁUSZNIE REPRESJONOWANYCH ( ← ustawa z 1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Legitymacja czynna ( Art. 8 ust. 1 ) 1. Bezpośrednio poszkodowany- osoba niesłusznie represjonowana...

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

ODSZKODOWANIE ZA NIESŁUSZNE SKAZANIE, TYMCZASOWE ARESZTOWANIE LUB ZATRZYMANIE ← Art. 14 ust. 6, Art. 9 ust. 5 MPPOiP ← Art. 5 ust. EKPC, ← Art. 41 ust. 4 K - Zasada: każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania. Ratio legis - w każdym systemie prawnym, choćby i najlepiej skonstruo...