Dr Zbigniew Kmiecik

note /search

Postępowanie sądowo-administracyjne - wykłady - Państwo absolutne

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4361

...1.1. Państwo absolutne. Administracja rozumiana jako jedna z władz wyodrębniła się dopiero na przełomie XVII i XVIII w., z sądownictwa powszechnego. Wtedy też powstało odrębne od prawa sądowego prawo regulujące działania aparatu wykonawczego podlegającego monarsze. Prawo to różniło się znaczni...

Postępowanie administracyjne - omówienie zagadnień

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4039

...warunek (na gruncie prawa cywilnego) jest to zastrzeżenie dokonującego czynności prawnej, uzależniające powstanie lub ustanie skutków tej czynności od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Zależnie od tego, czy w razie ziszczenia się warunku skutki czynności prawnej mają powstać, czy ustać, wa...

Postępowanie sądowo-administracyjne - Naczelny Sąd Administracyjny

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 728
Wyświetleń: 6657

Dokument ma 47 stron i porusza zagadnienia takie jak: pojęcie administracji publicznej, geneza sądownictwa administracyjnego, Polska, okres międzywojenny, sądownictwo administracyjne niższej instancji, Inwalidzki Sąd Administracyjny, ogólne sądownictwo administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny,...