Dr Zbigniew Głuszczak

note /search

Opracowanie pytań na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1386

Dr. Zbigniew Głuszczak Geografia Gospodarcza Przykładowe Pytania na Egzamin 1. Wymień rodzaje przyrostu naturalnego, opisz jeden z nich i podaj przykład?    Pierwotny Eksplozji geograficznej Europejski – nie występuje tylko w Europie, implozja geograficzna (zjawisko niskiego, czasem uj...

Komunikacja-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1183

Dr. Zbigniew Głuszczak Geografia Gospodarcza Wykład – Rolnictwo V. KOMUNIKACJA 1. Gałęzie transportu:      Kolejowy Samochodowy Morski Lotniczy Śródlądowy Główne mierniki transportu:  Długość sieci transportowej  Gęstość sieci transportowej Transport samochodowy: - najwięk...

Lasy i gospodarka leśna-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1883

Dr. Zbigniew Głuszczak Geografia Gospodarcza Wykład – Rolnictwo III. LASY I GOSPODARKA LEŚNA Las – jeden z zasobów przyrody stanowiący kompleks roślinność swoistej dla danego regiony biogeograficznego, wyróżniający się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym. Czyn...

Ludność-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1330

Dr. Zbigniew Głuszczak Geografia Gospodarcza Wykład – Ludność I. LUDNOŚĆ 1. Trzy typy przyrostu naturalnego:    Pierwotny – wysoki niekontrolowany wskaźnik urodzeń, wysoki wskaźnik zgonów Eksplozji demograficznej – zmniejszenie umieralności niemowląt, postęp w medycynie, gwałtowny spad...

Przemysł-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2870

Dr. Zbigniew Głuszczak Geografia Gospodarcza Wykład – Rolnictwo IV. PRZEMYSŁ 1. Przemysł dzielimy na: Wydobywczy, przetwórczy lub ciężki, lekki Najważniejsze okręgi przemysłowe: - Okręg Uralski (surowcowy - Rosja) - Kuźnieckie Zagłębie Węglowe (surowcowe - Rosja) - Donieckie Zagłębie Węglo...

Rolnictwo-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2513

Dr. Zbigniew Głuszczak Geografia Gospodarcza Wykład – Rolnictwo II. ROLNICTWO 1. Podział ze względu na zaspokojenie potrzeb człowieka: Rośliny alimentacyjne – bezpośrednie zaspokojenie potrzeb człowieka (zboża, bulwy, rośliny cukrodajne, oleiste, warzywa, owoce) Rośliny niealimentacyjne – ro...