Dr Wojciech Wyszyński

note /search

Endogeniczny model wzrostu gospodarczego - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2590

ENDOGENICZNY MODEL WZROSTU GOSPODARCZEGO. Dochód jest funkcją kapitału Y= A K Tempo wzrostu zależy od K, a to od dochodu Założenia modelu Solowa powodują, że model ten nie tłumaczy występowania długookresowego wzrostu gospodarczego (nie wiadomo kto miałby finansować postęp technologiczny, który ...

Model AS-AD - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 3486
Wyświetleń: 8603

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MODELU AS-AD. PODEJŚCIE KEYNESOWSKIE VS KLASYCZNE. Podstawowe założenia modelu: • ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) • punktem odniesienia analizy jest obserwacja poziomu produkcji i cen (a nie stopy procentowej jak w modelu Krzy...

Model IS-LM - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 4172

MODEL IS-LM. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA. FUNKCJA IS. WYPROWADZENIE GRAFICZNE. Model IS-LM został wprowadzony przez Johna Hicksa. Funkcja IS IS- linia ta pokazuje wszystkie kombinacje stóp procentowych i dochodów w równowadze na rynku dóbr i usług. Dla tych punktów I=S, stąd nazwa tej funkcji. Jeżeli...

Model Mundella-Fleminga - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 1855
Wyświetleń: 7441

MODEL MUNDELLA- FLEMINGA. POLITYKA MONETARNA I JEJ SKUTECZNOŚĆ W GOSPODARCE OTWARTEJ. a) stały kurs walutowy - równowaga zewnętrzna i wewnętrzna - jeśli rośnie podaż pieniądza to LM przesunie się w prawo - mamy deficyt w bilansie płatniczym; stopy procentowe maleją, co powoduje spadek inwestycji...

Teoria wzrostu Solowa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1533

TEORIA WZROSTU SOLOWA. OGÓLNE OMÓWIENIE, PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I WNIOSKI. Teoria wzrostu gospodarczego stawia sobie pytania: - Jak przesunąć dochód? - Od czego zależy tempo rozwoju gospodarczego? - Czy kraje słabiej rozwinięte dogonią kraje najbogatsze? Aby odpowiedzieć na te pytania posługujemy...

Hipoteza cyklu życia według Modiglianiego - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1722

Hipoteza cyklu życia wg Modiglianiego Modigliani uważa, że konsumpcja przez całe życie jest stała, a dochód w ciągu okresu całego życia się zmienia. Oszczędności pozwalają niwelować te różnice (hipoteza cyklu życia). C = (W + RY) : ...

Hipotezy dotyczące oczekiwań w gospodarce - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

Hipotezy dotyczące oczekiwań w gospodarce a) HIPOTEZA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ - twierdzi, że w ocenie przyszłych zdarzeń podmioty gospodarujące wykorzystują skutecznie wszystkie dostępne wiadomości, dlatego nie popełniają regularnych błędów w swoich przewidywaniach Xt+1 - tXt+1 = εt+1 gdzie: tXt+1 ...

Inwestycje - omówienie zagadnień i definicji.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Inwestycje- strumień wydatków w gospodarce, wpływający na wzrost wielkości kapitału fizycznego (zwiększenie potencjału gosp., produkcji); decyzja makroekonomiczna na poziomie przedsiębiorstwa; nie jest to zakup akcji, lokata, obligacje itp. Inwestycje są bardzo zmienne, co wpływa na PKB. Wpływają r...

Polityka Gospodarcza - PKB jako wskaźnik

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2114

w notatce znaleźć można również informacje takie jak:kierunki oddziaływań PG w kapitalist. gospodarce mieszanej, PKB jako wskaźnik dobrobytu, doktryny i systemy PG, polityka rozwoju gospodarczego, polityka strukturalna oraz polityka konkurencji. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLITYKI GOSPODARCZEJ (...

Ogólna charakterystyka polityki gospodarczej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ogólna charakterystyka polityki gospodarczej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2716

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLITYKI GOSPODARCZEJ (1) - Podwójne znaczenie PG: nauka i działalność polityczna NAUKA PG Inna nazwa: polityka ekonomiczna. Należy do grupy nauk ekonomicznych i jest ściśle związana z ekonomią, stąd uważa się ją za: ekonomię stosowaną (nie „czystą”) za naukę normatywną (nie...