Dr Wojciech Głód

Podstawy organizacji i zarządzania- ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Wojciech Głód
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728

Podstawy organizacji i zarządzania dr Wojciech Głód Ćwiczenia 1 Organizacja- grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów (zysk, odkrycia naukowe, obrona narodowa, koor...

Podstawy organizacji i zarządzania- ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Wojciech Głód
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

Podstawy organizacji i zarządzania dr Wojciech Głód Ćwiczenia 2 Jak otoczenie oddziałuje na organizacje? Zmienność i złożoność otoczenia (niepewność) Piec sil konkurencji: Zagrożenie ze strony nowych konkurentów- łatwo wejść na rynek Próba wymanewrowania rywali- podobne reklamy, zniżki w tym s...

Podstawy organizacji i zarządzania- ćwiczenia 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Wojciech Głód
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

Podstawy organizacji i zarządzania dr Wojciech Głód Ćwiczenia 4 Planowanie- działalność uniwersalna; nie ma 2 firm, które robiłyby to w sposób identyczny. Planowanie odbywa się w kontekście określonego otoczenia Funkcje celów: Stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działaniom ludzi pracu...

Podstawy organizacji i zarządzania- ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Wojciech Głód
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 420

Podstawy organizacji i zarządzania dr Wojciech Głód Ćwiczenia 5 Bariery w ustalaniu celów i planowaniu: Niewłaściwe cele (nieosiągalne, nietrafne, zbyt wielki nacisk na ilościowe lub jakościowe miernika powodzenia) Niewłaściwy system wynagradzania Dynamiczne i zlozone otoczenie Niechęć do usta...

Podstawy organizacji i zarządzania- ćwiczenia 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Wojciech Głód
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

Podstawy organizacji i zarządzania dr Wojciech Głód Ćwiczenia 6 Zasięg zarządzania jest to liczba wszystkich pracowników podległych bezpośrednio i pośrednio jednemu kierownikowi. Rozpiętość zarządzania to liczba wszystkich pracowników bezpośrednio podległych kierownikowi danego szczebla. Rozpiet...

Podstawy organizacji i zarządzania- ćwiczenia 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Wojciech Głód
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 567

Podstawy organizacji i zarządzania dr Wojciech Głód Ćwiczenia 7 Stanowiska liniowe- stanowiska na pośredniej linii podporządkowania, odpowiedzialne za osiagniecie celów organizacji. Obejmuja menadzera produkcji, sprzedazy, dyrektora operacji miedzynarodowych Stanowiska sztabowe- maja za zadanie s...