Dr Wojciech Giża

Wprowadzenie do ekonomii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Wojciech Giża
  • Mikroekonomia
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 9429

1) Problem względnego niedoboru jako podstawowy problem ekonomiczny. • Nieograniczoność potrzeb versus ograniczoność środków pozwalających na zaspokojenie tych potrzeb. • Definicja ekonomii Lionela Robbinsa (1932r.) „Ekonomia jest nauką, której przedmiotem zainteresowania jest ludzkie zach...

Teoria rynku - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Wojciech Giża
  • Mikroekonomia
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 6650

...Teoria rynku 1) Definicja rynku: Rynek to zespół warunków które doprowadzają do kontaktu pomiędzy kupującymi i sprzedającymi w procesie wymiany dóbr i usług (Begg) Podstawowymi kategoriami opisującymi rynek są: popyt, podaż i cena 2) Podział rynków: • Podział ze względu na rodzaj dóbr: ry...