Dr Wojciech Adamczyk

note /search

Prasoznawstwo

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, wydział zamiejscowy w Poznaniu.
  • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 7847

Prowadzący to dr Wojciech Adamczyk. Notatka liczy 4 strony. Dr Wojciech Adamczyk Program wykładu i ćwiczeń z przedmiotu „Wstęp do prasoznawstwa" wraz z zestawieniem literatury obowiązkowej WYKŁAD I. Prasoznawstwo - zagadnienia wstępne określenie przedmiotu nauki o środkach masowego przekazu; ...

Prasoznawstwo - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 8848

Prasoznawstwo WYKŁADY I. Prasoznawstwo - zagadnienia wstępne Przedmiot nauki: - historycznie - socjologicznie - ekonomicznie - psychologicznie - wpływ - politologicznie Metody: a) historyczna b) konwencjonalna c) analityczna Erich Feldman Publizistisch - może być rozpatrywana jako nauka o komuniko...