Dr Władysław Jan Brzeski

note /search

Czynności ewidencyjne - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

Czynności ewidencyjne i rejestracyjne EWIDENCJA - zbiór danych prowadzony zazwyczaj dla celów informacyjnych, w tym również informacji powszechnie dostępnej działalności gospodarczej producentów gospodarstw rolnych gruntów i budynków wód...

Środki egzekucji - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Środki egzekucji administracyjnej Prawna podstawa: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Środki egzekucji administracyjnej Dotyczące należności pieniężnych Dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym Środki egzekucji administracyjnej Dotyczące należn...

Świadczenia publiczne - omówienie(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1708

Świadczenia publiczne każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie (art. 84 Konstytucji) Zakres podmiotowy: wszystkie osoby fizyczne (obywatele polscy, cudzoziemcy) osoby prawne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości pra...

Decyzyjny model stosowania prawa - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2170

Decyzyjny model stosowania prawa Proces stosowania normy prawa administracyjnego przebiega według tzw. decyzyjnego modelu stosowania prawa; odznacza się następującymi cechami: organ administracji publicznej stosujący prawo nie pozostaje w stosunku organizacyjnym z adresatem decyzji administracyjnej ...

Kary administracyjne - omówienie(II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

KARY ADMINISTRACYJNE Reakcja na zachowanie sprzeczne z normą prawa administracyjnego nakładającą obowiązek poprzedzana z reguły „prewencyjnymi” działaniami administracji (działalność propagandowa, art.11 kpa i in.) Administracyjna „sankcja typu karnego” - sankcja, której zastosowanie zmierza do r...

Obowiązki, uprawnienia - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 952

Obowiązki, wolności, prawa, uprawnienia modalność prawna - kwalifikacja prawna pewnych zachowań ze względu na określoną normę lub spójny wewnętrznie zespół norm prawnych (S. Wronkowska) modalność podstawowa - kwalifikacja prawna zachowań, nie zawierająca relatywizacji odnoszących dane zachowanie d...

Obszary specjalne - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 847

Obszary specjalne Obszary utworzone w celu poddaniu ich szczególnemu porządkowi prawnemu opartemu na normach o powszechnej mocy obowiązującej; obszary o szczególnym reżimie prawa administracyjnego Obszary specjalne Cele ogólne utworzenia obszaru specjalnego wiążą w sobie elementy dbałości o inter...

Rzeczy publiczne - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1512

Rzeczy publiczne Brak powszechnie uznawanej definicji rzeczy publicznych Źródeł koncepcji rzeczy publicznych należy poszukiwać w tym samym okresie rozwoju prawa, w którym kształtował się podział prawa na publiczne i prywatne Rzeczy publiczne Rzym - okres republiki: Za własność publiczną uważano...

Stany nadzwyczajne - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Stany nadzwyczajne Regulacja prawna: Konstytucja (rozdz. XI) Ustawodawstwo zwykłe: Ustawa o stanie wojennym Ustawa o stanie wyjątkowym Ustawa o stanie klęski żywiołowej Stany nadzwyczajne Cel - przeciwdziałanie i zapobieganie szczególnym zagrożeniom: Państwa konstytucyjnego ustroju państwa...

Stosowanie prawa administracyjnego - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1302

Stosowanie prawa administracyjnego Stosowanie prawa administracyjnego Stosowanie prawa administracyjnego wiąże się z potrzebą wydania decyzji administracyjnej w celu: nałożenia obowiązku, ustalenia uprawnienia, odmowy ustalenia uprawnienia lub cofnięcia uprawnienia Stosowanie prawa administracyjnego...