Dr Witold Chrostowski

note /search

Filip Kotler - Marketing-wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1050

WYKŁAD 1 7.10.'99 LITERATURA: Filip Kotler - Marketing Dawniej punkt ciężkości skoncentrowany był na właściwym zorganizowaniu procesów wytwórczych Orientacja produkcyjna - pierwsza orientacja w procesie rozwojowym (przy nadwyżce popytu nad podażą). Był to rys charakterystyczny dla gospodarki cent...

Podstawy maretingu-pytania i opracowania na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 1526

Omówić potrzeby człowieka jako jednostki i społeczności przedstawione w piramidzie Maslowa. POTRZEBY FIZJOLOGICZNE - najniższego rzędu, które to człowiek zarówno jako jednostka i jako społeczeństwo musi zaspokoić w pierwszej kolejności. Człowiek musi posiadać podstawowe warunki do bytowania tzn. Mi...

Analiza rynku zdrowej żywności-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 371
Wyświetleń: 917

PROJEKT: Badanie potrzeb konsumentów i preferencji nabywców przestrzegających zasad zdrowego stylu życia na przykładzie Sklepu „Zdrowa Żywność” w Lubinie- projekt badania marketingowego. Wstęp Zaoferowano nam możliwość przejęcia Sklepu „Zdrowa Żywność” znajdującego się w Lubinie na ulicy Mieszka ...

Koncepcja marketingu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 609

KONCEPCJA MARKETINGU Marketing - market - rynek - koncepcja marketingu narodziła się w USA po II wojnie światowej. 3 stopnie sukcesu rynkowego: sprzedać towar sprzedać towar z zyskiem sprzedać towar z rosnącym zyskiem Sukces osiągnie się wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie potrzeby klienta....

Narzędzia kontroli planu marketingowego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1120

Narzędzia kontroli planu marketingowego: Kontrola operacyjna planu marketingowego naszej firmy będzie obejmowała zapewnienie osiągnięcia planowanej wielkości sprzedaży, zysków i innych celów zawartych w planie marketingowym, natomiast kontrola strategiczna ujmować będzie analizowanie, czy główne st...

Plan działania i analiza finansowa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Plan działania oraz analiza finansowa: Kroki, które zamierzamy przedsięwziąć w ramach rozwoju naszego sklepu oraz środki finansowe, które trzeba będzie wyłożyć na poszczególne etapy realizacji naszych zamierzeń przedstawiają się następująco: 1. Rozpoczęcie działalności • Na początek zatrudniamy 3...