Dr Wiesława Łaba - strona 2

Pytania na egzamin -fizyka współczesna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: fizyka wpółczesna (przyroda). Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr Anna Wencel. Notatka składa się z 7 stron. Elektrostatyka - prawo Coulomba dla ładunków punktowych, podstawowe charakterystyki pola elektrostatycznego ( natężenie, nap...

Transformator

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1323

Transformator to ważne urządzenie, dzięki któremu możliwa jest   zmiana napięcia. Jest to niezwykle ważna sprawa, ponieważ na przykład napięcie prądu płynącego w sieciach wysokiego napięcia nie jest odpowiednie w miejscach, gdzie go odb...

Wiązania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

18. Wiązania chemiczne w molekułach - wymień i krótko omów na czym polega istota każdego z tych wiązań KOWALENCYJNE -polega ono na utworzeniu wspólnej pary elektronowej ...

Zadania na ćwiczenia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

Zadanie 7 Dimagnetyki- nie posiadają zewnętrznego pola magnetycznego , ich suma wektorowa wynosi zero. W magnetycznym polu zewnętrznym wszystkie atomy zaczynają orientować swoje momenty magnetyczne ze zwrotem przeciwnym do przyłożone...

Pytania na kolokwium - Linie rendgenowskie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Dlaczego powstaje krzyz *widzimy krzyz bo badany preparat ma strukturę Elemanty siatek dyfrakcyjnych- nie wiem Gdzie wystepuja mostki wodorowe w strukturze betadna- pomiędzy adenina-ty...

Łuk elektryczny zwany inaczej transformatorem

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Łuk elektryczny zwany inaczej transformatorem ,jest to ważne urządzenie dzięki któremu możliwa jest   zmiana napięcia. transformator jako urządzenie elektryczne (energety...

Dyfrakcja jako zjawisko fizyczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

D yfrakcja  ( ugięcie fali ) to  zjawisko fizyczne  zmiany kierunku rozchodzenia się  fali  na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu. Zjawisko zachodzi dla wszystkich wielkości przeszkód, ale wyraźnie jest obserwowane dla przeszkód o rozmiarach porównywalnych z długością fali .

Model pociągu na poduszce magnetycznej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302

Model pociagu na poduszce magnetycznej Model ten składa się z dwóch lamp halogenowych ,toru ,zasilacza 12 v do lamp , modelu pociągu na którym u góry znajduje się bateria sloneczna a pod wagonem warstwa grafitowa. Najpierw włączyliśmy

Obliczanie wartości natężenia prądu i zorza polarna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Używana w ćwiczeniu aparatura pomiarowa jest pokazana na rys.1. Schematy podłączenia cewek Helmholtza i lampy elektronopromieniowej pokazują rys.2 i 3. W doświadczeniu zmienialiśmy wartość natężenia prądu. W całym obszarze lampy było jednorodne pole magnetyczne. Przy małym zaczyna pojawiać się w...

Pytania na egzamin 7

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

Elektrostatyka - prawo Coulomba dla ładunków punktowych, podstawowe charakterystyki pola elektrostatycznego ( natężenie, napięcie i potencjał); zasada superpozycji ( dla natężenia i dla prądu). Prawo Coulomba- opisuje siłę