Dr Wiesław Tekely

Definicje administracji, monarchia w Polsce

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • dr Wiesław Tekely
  • Historia administracji
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3696

NEGATYWNE UJECIE:( które wtedy sformułowano )sprowadza się do tego, ze to, co nie jest stanowieniem prawa i wymierzaniem sprawiedliwości, jest ADMINISTRACJĄ. To przy spojrzeniu na to przez pryzmat koncepcji trójpodziału wychodzi na to, że administracja i władza wykonawcza to to samo. Definicja p...

Dzieje wymiaru sprawiedliwości -BUDOWA NACZELNYCH WŁADZ PAŃSTWOWYCH

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Wiesław Tekely
  • Dzieje wymiaru sprawiedliwości
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3423

...RAMY CHRONOLOGICZNE - państwo feudalne – od 476r., ( upadek Cesarstwa Zachodniego), był to ustrój społeczno-polityczny, w którym podstawą stosunków była ziemia należąca do rycerstwa lub użytkowana przez poddanych chłopów -państwo konstytucyjne- to nowożytne czasy powszechne. W państwie ko...

Dzieje wymiaru sprawiedliwości - wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Wiesław Tekely
  • Dzieje wymiaru sprawiedliwości
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4641

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: wdanie się w spór, konsumpcja skargi procesowej, postępowanie dowodowe, główny podział wyroków stanowczych, typy nowoczesnych środków odwoławczych, apelacja, rewizja, kasacja, postępowanie egzekucyjne, rumacja, monarchia patrymonialna, sądy, proces in...