Dr Wiesław Kurpiewski

Prawo logiczne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Wiesław Kurpiewski
  • Logika
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2142

II) Logiczne schematy wnioskowania; prawo logiczne       Spójniki współrzędności (parataktyczne) wynikowe:  więc, to,  zatem, dlatego, stąd   Spójniki podrzędności (hipotaktyczne):  gdy, gdyż, jeśli, jeżeli, ponieważ    Ogólny schemat w...

System dedukcyjny

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Wiesław Kurpiewski
  • Logika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2191

  1    System dedukcyjny, wnioskowanie logiczne       I) System dedukcyjny; twierdzenie, reguły dowodzenia      Prawo nauki    - Formalny zapis prawa nauki    D - dziedzina przedmiotowa (zbiór) faktów/zjawisk/własności  x – przedmiot z dziedziny D; x  D    P(x)  – predykat (