Dr Wielebski - strona 3

Duszpasterstwo a wartości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Duszpasterstwo a wartości Wielkim zadaniem dla Kościoła dzisiaj jest kształtowanie uświadomionego katolicyzmu; świadomego wyboru prowadzącego do dojrzałej wiary. Obecnie niestety istnieje niejednokrotnie wielki rozdźwięk pomiędzy słowami ...

Zasady myślenia pastoralistycznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Zasady myślenia pastoralistycznego Trzy podstawowe płaszczyzny rozumowania w t. pastoralnej: ð     podstawy chrystologiczne: (Kościół jako jeden z etapów historii zbawienia; Chrystus jest prototypem pośrednictwa Kościoła) / F. Arnold...

Autonomia rzeczywistości ziemskich - samostanowienie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Autonomia rzeczywistości ziemskich Αυτονομία - (gr.) samostanowienie, samodzielność prawna. Pojęcie zostało opracowane przez Sobór Watykański II: Wielu współczesnych ludzi zdaje się żywić obawy, aby ze ściślejszego połączenia ludzkiej...

Kościół a kultura - Postmodernizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Kościół a kultura Jest właściwością osoby ludzkiej, że do prawdziwego i pełnego człowieczeństwa dochodzi ona nie inaczej jak przez kulturę, to znaczy przez kultywowanie dóbr i wartości naturalnych. Gdziekolwiek więc chodzi o sprawy życia ludzkiego, tam natura i kultura jak najściślej wiążą się z so...

Teologia pastoralna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 910

TEOLOGIA PASTORALNA  (semestr zimowy)       Metody teologii pastoralnej a)      objawienie b)      nauki empiryczne c)      wyprowadzenie wniosków pastoralnych   kompendium doktryny społecznej Kościoła 25.10.2004 Rzym zawiera papies...

Plan teologii pastoralnej Rautenstraucha

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

PLAN TEOLOGII PASTORALNEJ RAUTENSTRAUCHA (pierwszy projekt nowego przedmiotu)   wprowadzenie: -         opis Urzędu Pasterskiego -         obowiązki Urzędu Pasterskiego -         pojęcie teologii pastoralnej -         główne czę...

Zasady metodologiczne zewnętrzne teologii pastoralnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Zasady metodologiczne ZEWNĘTRZNE teologii pastoralnej : -objawienie - treść dotycząca Kościoła, misji Kościoła (Odkupienie), podstawowe prawdy wiary -nauki empiryczne - socjologia, psychologia, demografia   mówią o nich: 1)      Pismo Świ...

Zasady metodologiczne wewnętrzne teologii pastoralnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Zasady metodologiczne WEWNĘTRZNE teologii pastoralnej: Zasada suwerenności Bożej - w działaniu Kościoła nie wolno zapominać, że Bóg w swoim działaniu zbawczym jest nadrzędny ; Bóg posługuje się Kościołem, ale to On zbawia człowieka. ...

Podział teologii pastoralnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

PODZIAŁ TEOLOGII PASTORALNEJ       (wg Sekcji pastoralistów polskich) ogólna (fundamentalna) szczegółowa (nie ma zamkniętej listy zagadnień)   ANTROPOLOGIA PASTORALNA to duszpasterska troska Kościoła o człowieka.   a) misterium creationis - prawdy wypływające z tajemnicy stworzenia: -         ...

Podmiot duszpasterstwa - Kościół

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Podmiot duszpasterstwa Biorcą działań duszpasterskich jest człowiek (!!!) - nie jest on jednak przedmiotem. Podstawową metodą duszpasterską jest dialog. Podmiotem ww. działań jest cały Kościół i wszyscy jego członkowie. Aktywność duszpaster...