Dr Wielebski - strona 2

Teologia pastoralna - wykład 13

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Zasady metodologiczne ZEWNĘTRZNE teologii pastoralnej : -objawienie - treść dotycząca Kościoła, misji Kościoła (Odkupienie), podstawowe prawdy wiary -nauki empiryczne - socjologia, psychologia, demografia   mówią o nich: 1)      Pismo Święt...

Teologia pastoralna - wykład 14

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Zasady metodologiczne WEWNĘTRZNE teologii pastoralnej: Zasada suwerenności Bożej - w działaniu Kościoła nie wolno zapominać, że Bóg w swoim działaniu zbawczym jest nadrzędny ; Bóg posługuje się Kościołem, ale to On zbawia człowieka. Ni...

Teologia pastoralna - wykład 15

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

PODZIAŁ TEOLOGII PASTORALNEJ       (wg Sekcji pastoralistów polskich) ogólna (fundamentalna) szczegółowa (nie ma zamkniętej listy zagadnień)   ANTROPOLOGIA PASTORALNA to duszpasterska troska Kościoła o człowieka.   a) misterium creationis - prawdy wypływające z tajemnicy stworzenia: -         pr...

Teologia pastoralna - wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Podmiot duszpasterstwa Biorcą działań duszpasterskich jest człowiek (!!!) - nie jest on jednak przedmiotem. Podstawową metodą duszpasterską jest dialog. Podmiotem ww. działań jest cały Kościół i wszyscy jego członkowie. Aktywność duszpaster...

Pytania z teologii pastoralnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Grupa 1 Definicje, przedmiot materialny i formalny, specyfika t.p., metody Funkcje urzeczywistniania się Kościoła Zrzeszenia religijne miejscem urzeczywistniania się Kościoła Zagrożenia dla wiary i religijności ze strony świata Grupa 2 T.p. ...

Teologia pastoralna - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

Metoda teologii pastoralnej             WIARA                      Objawienie, Pismo św., Tradycja,                                                                dokumenty Kościoła, teologia,

Życie i działanie Kościoła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Wstęp 1.      Przedmiot t. past. - życie i działanie Kościoła (Kościół w ruchu). 2.      Cel t. past. - refleksja Kościoła nad samym sobą w działaniu; b) formacja duszpasterzy − t. past. nazywana jest inaczej t. praktyczną − duszpasterzem w Kościele jest każdy wierny, nie tylko duchowni − Koś...

Dwuwymiarowość Kościoła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Dwuwymiarowość Kościoła Struktura Kościoła jest swoiście dwuwymiarowa : urząd : − harmonia − ład − trwałość wspólnoty − stabilność − widzialność − odporność charyzmat : − dynamizm − autentyczność − brak skostnienia −

Paradygmat t. pastoralnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Paradygmat t. pastoralnej Etap eklezjologiczny: − Vaticanum II o Kościele: lud Boży, wspólnota wspólnot − dwubiegunowość: ▫ instytucjonalno-wspólnotowy ▫ bosko-ludzki ▫ urzędowo-charyzmatyczny ▫ powszechno-partykularny W działaniu Kościoła wymiar ewangelizacyjny stanowi absolutną i nieodzo...

Przemiany społeczne jako kairos - Kultura stabilna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Przemiany społeczne jako kairos Kultura stabilna - społeczeństwo tradycyjne, dominowała w niej rodzina wielopokoleniowa, zawód dziedziczono po rodzicach, charakterystyczne było tępienie wszelkich zmian, brak dynamizmu i migracji (...