Dr Wańkowicz

note /search

System transportowy z komunikacją zbiorową - praca zaliczeniowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Planowanie infrastruktury technicznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3759

Praca zaliczeniowa z przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej prowadzonej przez dra Wańkowicza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tematyką pracy jest system transportowy i komunikacja zbiorowa na terenie gminy miejskiej Dębica. W pr...