Dr Wanda Wesołowska

note /search

Notatki z wykładów

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biogeografia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2240

BIOGEOGRAFIA dr Wanda Wesołowska WYKŁAD 1 Biogeografia - nauka o rozmieszczeniu organizmów żywych na Ziemi ogólna ustala jakie prawa rządzą rozsiedleniu organizmów regionalna wyodrębnienia jednostki terytorialnej i je charakteryzuje ekologiczne zależność rozmieszczenia od warunków środowiska ...

Pytania wersja 2

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biogeografia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1267

Pytania z biogeo: 1. Najczęstszym sposobem dyspersji jest: - powolna penetracja 2. Migracje szarańczy: - w nieregularnych odstępach czasu, związane z przegęszczeniem 3. Główną przyczyną powstania reliktów jest: - zmiany klimatyczne 4. Endemity powstały przez: - izolację 5. Foka bajkalska to: -...

Pytania y Biogeografii

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biogeografia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1358

Dlaczego rafy koralowe blakną? Jest to związane z obumieraniem glonów, które żyją w symbiozie z koralowcami i nadają im kolor. Zidentyfikowano różne przyczyny tego procesu: nadmierne połowy ryb oraz innych organizmów, zanieczyszczenie wody przez przemysł i rolnictwo, zbyt duża ilość osadów rzeczn...