Dr Wanda Dudek

note /search

Wyrównanie ąna stanowisku na górze i na dole - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Miernictwo górnicze
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

Wyrównanie kątów na stanowisku na górze i na dole Oznaczenie kąta Kąt [g] Liczba repetycji p q = 1/p V = fk*qi/Σq Kąty wyrównane Oznaczenie boku Pomiar długości Liczba repetycji αB 0,0487 10 0,1 -2,8 0,0484 aB 4,0895 6 ϕB 99,9757...

Obliczenie orientacji wysokościowej wykonanej za pomocą taśmy stalowej...

 • Politechnika Wrocławska
 • Miernictwo górnicze
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3304

Obliczenie orientacji wysokościowej wykonanej za pomocą taśmy stalowej HrepD = HrepG + OłG - (hśr +pcw + pt) + OłD Gdzie: HrepD - rzędna reperu na dole HrepG - rzędna reperu na górze (reper nawiązania) OłG - odczyt z łaty na reperze na górze hśr - średnia długość zmierzona na taśmie pcw - popra...

Wymiana urządzeń sanitarnych-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • Badania operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Politechnika Wrocławska Wrocław, Wydział Górniczy Projekt z badań operacyjnych. WYMIANA URZĄDZEŃ SANITARNYCH. Wykonała: Cel przedsięwzięcia. Celem przedsięwzięcia jest wymiana urządzeń sanitarnych w mieszkaniu prywatnym. Decyzja o realizacji tego zadania powstała na skutek tego, że urządzenia w...

Obliczanie kubatury wydobycia-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Miernictwo górnicze
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2513

Politechnika Wrocławska Wrocław r. Wydział Górniczy Projekt nr 1 z przedmiotu „Miernictwo górnicze” Temat: Obliczanie kubatury wydobycia. Dane do obliczeń: - plan warstw

Obliczenie ilości zdjętego nadkładu i wydobytej kopaliny-opracowanie...

 • Politechnika Wrocławska
 • Miernictwo górnicze
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2793

INSTYTUT GEOTECHNIKI MIERNICTWO GÓRNICZE TEMAT: Obliczenie ilości zdjętego nadkładu i wydobytej kopaliny nr 10 I. Dane - plan I warstwy nadkładu - plan I warstwy pokładu II. Obliczyć ilość zdjętego nadkładu i wydobytej kopaliny metodą przekrojów pionowych. -Wyznaczyć miejsce przekrojów na pl...

Obliczenie elementów przebitki prostej i po łuku-ćwiczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • Miernictwo górnicze
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2828

INSTYTUT GEOTECHNIKI MIERNICTWO GÓRNICZE ćw nr 4 TEMAT: Obliczenie elementów przebitki prostej i po łuku nr 5 PRZEBITKA ZŁOŻONA Dane: Współrzędne punktów i promień Nr punktu X Y 1 2 10 11 295.00 101.62 100.78 305.47 10.12 20.78 208.32 304.27 r = 50.0 m a = 3.50 m b = 4.60 m 3...

Orientacja pozioma metodą Weisbacha-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • Miernictwo górnicze
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 6083

Politechnika Wrocławska Wydział Górniczy Projekt nr 3 Orientacja pozioma metodą Weisbacha Wykonał: I Teoria Nawiąznie ekscentryczne metodą Weisbacha polega na pomiarze kąta ostrego i długości boków w trójkątnej figurze nawiązania. Zawieszone wszybie piony P1 i P2 tworzą z punktem B na powierzch...

Przetarg pod wykonanie fundamentów - referat

 • Politechnika Wrocławska
 • Badania operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: cel przedsięwzięcia, system komunikacji, lista zadań zbiorczych i jednostkowych wraz z czasem ich realizacji, związki pomiędzy poszczególnymi zadaniami, zasoby ludzkie i rzeczowe....

Harmonogram robót systemu JG2 - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Badania operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: cel i zakres projektu, wstęp do systemu, przygotowanie pola, opis systemu, elementy technologii górniczej....