Dr Wacław Zakrzewski

note /search

Środek sił równoległych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

ŚRODEK SIŁ RÓWNOLEGŁYCH Punkt C mający tę własność, że przechodzi przez niego stale wypadkowa danego układu sił równoległych od kierunku tych sił (przy niezmiennych punktach przyłożenia i wartości sił nazywa się środkiem sił równoległych. Wyprowadzenie wzorów określających współrzędne środka sił ...

Belki statycznie wyznaczalne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2324

BELKI STATYCZNIE WYZNACZALNE Wprowadzenie - metoda wieloboku sznurowego Dowolny płaski układ sił można zastąpić przez dwie siły, działające wzdłuż skrajnych boków wieloboku sznurowego. Wartości tych sił są określone przez długości odpowiednich promieni wieloboku sił, a zwroty są takie, że wektorow...

Kratownice płóaskie statyczne wyznaczalne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

KRATOWNICE PŁASKIE STATYCZNIE WYZNACZALNE Kratownicą płaską nazywamy układ prętów leżących w jednej płaszczyźnie, połączonych przegubami walcowymi w węzłach. Kratownice płaskie mogą stanowić samodzielną konstrukcję nośną, lub być częścią więks...

Kratownice płaskie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2198

Kratownice płaskie Przy obliczeniach kratownic przyjmuje się następujące założenia: pręty połączone są przegubowo, zatem przenoszone są tylko naprężenia normalne: ściskające lub rozciągające, pręty są prostoliniowe i nieważkie, a siły przyłożone są tylko w węzłach, w statycznie wyznaczalnych kra...

Obliczanie reakcji i momentów w belkach prostych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2688

2. Obliczanie reakcji i momentów w belkach prostych 2.1. Metoda analityczna Belki proste maja podparcia w postaci: podpory przegubowej stałej _A_ podpory przegubowej przesuwnej utwierdzenia całkowitego; Reakcje podpór w belkach obciążonych płaskim układem sił wyznaczamy z trzech równań równowa...

Plan sił Cremony-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 5936

Plan sił Cremony Plan sił Cremony jest metodą wykreślną polegającą na budowaniu wieloboków sił dla poszczególnych węzłów, poczynając od tego węzła w którym połączone są dwa pręty. Zasady postępowania: Przyjmujemy skalę sił i skalę długości, po czym wykreślamy

Podstawowe pojęcia mechaniki-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 238
Wyświetleń: 728

Podstawowe pojęcia mechaniki Prawa ruchu Newtona: Prawo pierwsze. Każde ciało trwa w stanie spoczynku lub ruchu jednostajnego prostoliniowego dopóty, dopóki siły nań działające tego stanu nie zmienią. Prawo drugie. Zmiana ilości ruchu (...

Tarcie i prawa tarcia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2135

TARCIE I PRAWA TARCIA Tarciem nazywamy zjawisko powstawania sił stycznych do powierzchni styku dwóch ciał. Siły te nazywamy siłami tarcia. Siły oporu można zdefiniować jako siły oporu zapobiegające ruchowi, który by powstał, gdyby nie było tarcia. Są więc one siłami biernymi i składowymi reakcji, k...

Zasada oswobodzenia od więzów i pojęcie wizęów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2135

Zasada oswobodzenia od więzów Każde ciało można oswobodzić z więzów, zastępując ich działanie reakcjami, a następnie rozpatrując jako ciało swobodne, znajdujące się pod działaniem sił czynnych i biernych (reakcji więzów) Stopniem swobody (l) - nazywa się możliwość wykonania ruchu ciała niezależneg...

Mechanika budowli-pytania na kartkówkę

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 161
Wyświetleń: 924

Dyskretyzacja układu prętowego- identyfikacja niewiadomych przemieszczeń węzłowych układu -podział na zbiór węzłów i elementów; -opis wszystkich zależności matematycznych przez 2 typy wielkości odniesionych do węzłów i elementów; -wielkościami niewiadomymi węzłów są przemieszczenia wywołane przez o...