Dr W. Lang

note /search

Opracowane zagadnienia na kolokwium.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Ekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1736

Ćwiczenie 1. Każdemu z określeń oznaczonych cyframi przyporządkuj odpowiednie pojęcie oznaczone literą: a. konkurent doskonały b. cenodawca c. konkurencja niedoskonała d. siła monopolowa e. monopol f. koncentracja g. oligopol h.

Opracowane zagadnienia na kolokwium - elastyczność

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Ekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1855

Ćwiczenie 1. Każdemu z określeń oznaczonych cyframi przyporządkuj odpowiednie pojęcie oznaczone literą: a. elastyczność b. elastyczność łukowa c. popyt sztywny d. podaż sztywna e. dobro luksusowe f. dobro podstawowe g. dobro niższego rzędu h. elastyczność cenowa popytu i. elastyczność cenow...

Zagadnienia na kolokwium.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Ekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1470

Ćwiczenie 1. Każdemu z określeń oznaczonych cyframi przyporządkuj odpowiednie pojęcie oznaczone literą: a. koszyk dóbr b. użyteczność c. optimum konsumenta d. krzywa obojętności e. efekt substytucyjny f. krańcowa stopa substytucji ...

Dydaktyka w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dydaktyka
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 4137

Omów przedmiot badań, funkcje i zadania dydaktyki ogólnej Przedmiot badań Jednym z elementów przedmiotu badań dydaktyki jest samokształcenie. W procesie tym nauczyciel nie kieruje się bezpośrednio pracą ucznia, lecz czyni to pośrednio. Dydaktyka ogólnie zajmuje się analizą wszelakiego uczenia się i...

Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu 2

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zarządzanie funduszami unijnymi
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2324

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE ...

Liczby zespolone - zadania

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Algebra - liczby zespolone Zad. 1. Przedstawi¢ nast¦puj¡ce liczby zespolone w postaci trygonometrycznej: a) √ 3 − i , b) 1, c) 2i, d) 1 2 + √ 3 2 i, e) √ 3 2 − 1 2 i, f) i + 1, g) i√ 2 − 1 √ 2 h) 1 + cos π 6 + i sin π 6 . Zad. 2. Wykona¢ ...

Zagadnienia na kolokwium.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Ekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1365

Ćwiczenie 1. Każdemu z określeń oznaczonych cyframi przyporządkuj odpowiednie pojęcie oznaczone literą: a. mikroekonomia b. makroekonomia c. ekonomia pozytywna d. ekonomia normatywna e. towar f. zasoby ludzkie 1. Pracownicy wraz z...

Zagadnienia na zaliczenie laboratorium

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Zagadnienia na zaliczenie laboratorium (2 termin) z podstaw geotechniki i geologii dla kierunku Geodezja i Kartografia , 23.01.2012r. każdy w swojej grupie, w formie USTNEJ na zaliczenie . Aby uzyskać takie należ udzielić odpowiedzi na każde pytanie! Frakcje gruntowe wraz z wymiarami ziarn Podział...

Ewolucjonizm-opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Antropologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1967

Ewolucjonizm - czyli orientacja teoretyczna, której podstawowym paradygmatem teorii kultury jest koncepcja ewolucji kulturowej. Jest źródłem zmienności kultury ludzkiej oraz powoduje wszechstronny rozwój od form prostych do złożonych. Jest ni...

Rozwój antropologii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Antropologia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2219

Antropologia kulturowa - dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych dział...