Dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki - strona 5

NAD - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1183

NAD - wzór, znaczenie i reakcje z jego udziałem Koenzym przenoszący atomy wodoru w procesie oddychania komórkowego. Jest składnikiem dużej ilości enzymów z klasy

Przemiany glicerolu - wykład sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1680

Przemiany glicerolu Glicerol powstający w wyniku hydrolizy lipidów w zależności od potrzeb energetycznych komórki, może ulegać przemianom typu anabolicznego lub katabolicznego. W obu przypadkach jest przekształcany do fosforanu dihydroksyacetonu z udziałem dwóch enzymów:

Rola biotyny - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1771

Rola biotyny oraz reakcje z jej udziałem Rola w organizmie - uczestniczy w syntezie aminokwasów, cukrów, białek i kwasów tłuszczowych, wspomaganiu funkcji tarczycy, uczestniczy w przemianie Co2, wpływa na właściwe funkcjonowanie skóry oraz włosów, uczestniczy z witaminą K w syntezie protrombiny (od...

Wykład - znaczenie mRNA w biosyntezie, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 644

znaczenie mRNA w biosyntezie mRNA powstaje w jądrze komórkowym w procesie transkrypcji z DNA. Jest syntetyzowany z trifosforanów nukleozydów. Trójki nukleotydów, czyli kodony, rozmieszczone w jego łańcuchu wyznaczają kolejność aminokwasów s...

Wykład - znaczenie przemian metabolicznych, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 532

znaczenie przemian metabolicznych związanych z działaniem tranzaminaz Transaminacja ma ogromne znaczenie w przemianie materii, gdyż umożliwia organizmowi oszczędnie gospodarować azotem i wytwarzać aminokwasy z odpowiadających im szkieletów w...

Aerosol biologiczny - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Mikrobiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

AEROSOL BIOLOGICZNY (Bioaerosol)-żywe komórki bakterii,promieniowcow,grzybów(zarodniki i fr.grzybni),wirusy,pylki roslin,cząstki nieożywione poch biologicznego stale obecne w stanie zawieszonym zarówno w powietrzu zewnętrznym(atmosferycznym)jak i wewnętrznym(pomieszczeń) Wyróżniamy: aerosole: Sap...

Formy oddychania - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Mikrobiologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

FORMY ODDYCHANIA Oddychanie beztlenowe są to procesy beztlenowego rozkładu związków w których wyniku zostaje wytworzona energia. Jest ono charakterystyczne przede wszystkim dla bakterii beztlenowych. Najczęstszym rodzajem oddychania beztlenowego jest fermentacja czyli rozkład związków organicznych....

Formy przetrwalne bakterii - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Mikrobiologia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 6447

FORMY PRZETRWALNE BAKTERII: ENDOSPORY-wytwarzane przez ziarniaki i laseczki,najbardziej odporne np. na brak wody,termooporne, podział nukleoidu, po czym jeden z potomnych nukleoidów staje się n...

Wykład o infekcji, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Mikrobiologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Infekcja, czyli wtargnięcie wirusa do organizmu gospodarza, przebiega następująco: adsorpcja (przyłączenie) wirusa na powierzchni komórki gospodarza przez specyficzne receptory; wnikanie całego wirusa do światła komórki; replikacja, której początkiem jest rozpuszczenie kapsydu przez enzymy komórki...

Wykład - jakość mikrobiologiczna wody, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Mikrobiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

JAKOSĆ MIKROBIOLOGICZNA WODY: Dr. Wodne (autochtoniczne-rodzime): Chemolitotrofy Fotolitotrofy Chemoorganotrofy (saprotrofy) W tym grupy fizjologiczne: Bak.nitryfikacyjne, siarkowe,żelaziste,manganowe Bak.amonifikacyjne,denitryfikacyjne,gnilne,redukujące siarczany Dr. Rozkładające: błonnik, ...