Dr Urszula Janeczek

note /search

Etyka zawodowa - Janeczek Urszula

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Etyka zawodowa
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4193

...Etyka – zbiór zasad wyznaczających kodeks postępowania, który wyjaśnia, co jest dobre i słuszne a co złe i niesłuszne; może też ogólnie zarysować moralne obowiązki i powinności – zajmuje się wyjaśnianiem tego co stanowi o ludzkiej pomyślności i jaki sposób postępowania jest konieczny aby ją z...