Dr Urszula Elżbieta Janeczek

note /search

Etyka zawodowa UE Katowice

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Etyka zawodowa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2100

Można wyróżnić cztery kategorie cech, które składają się na przynależność do danego zawodu: a) Zbiór cech związanych ze zdolnościami posiadane szczególnych umiejętności i specjalistycznej wiedzy b) Zbiór cech związanych ze spełnioną funkcją – stosowanie tych umiejętności i tej wiedzy w trakcie...