Dr Tomasz Taraszkiewicz - strona 2

Otoczenie przedsiębiorstwa

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1400

OTOCZENIE  PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDSIĘ Konieczność badania otoczenia  przedsiębiorstwa: ze względu na zmienność otoczenia, ze względu na nowe możliwości, ze względu na nowe zagrożenia, ze względu na nowe wyzwania, ze względu na nowe potrzeby. Otoczenie przedsiębiorstwa: zbiór zewnętrznych „aktorów”  ...

System bankowy i polityka monetarna

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

SYSTEM BANKOWY I POLITYKA MONETARNA Przegląd podstawowych pojęć Bankowość: system instytucji finansowych „pompujących” fundusze od pożyczkodawców do pożyczkobiorców Bank: pośrednik finansowy, świadczący klientom usługi finansowe Rezerwy: fundusze lub aktywa, które bank utrzymuje w formie depozytów...

Teoria produkcji

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

Teoria produkcji 4.1. Proces produkcji proces produkcji - proces transformacji czynników wytwórczych na produkty gotowe, przy czym uzyskane efekty produkcji mogą stać się dobrem konsumpcyjnym, bądź stanowić czynnik wytwórczy w następnym pr...

Ekonomiczne myślenie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Wstęp - ekonomiczne myślenie minimalizacja nakładów maksymalizacja efektów nieograniczoność ludzkich potrzeb głównym kreatorem nowych potrzeb, czy nowego sposobu zaspakajania tych potrzeb jest produkcja i związany z nią postęp technologiczny celem produkcji jest zaspakajanie zmieniających swój r...

Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny Koniunktura gospodarcza to inaczej stan gospodarki w danym okresie. Przykładowa typologia wskaźników koniunktury gospodarczej wskaźniki pilotujące : indeksy giełdowe, liczby i wartości akcji sprzedanych, liczba zwolnień, wskaźnik firm (nowo otwarte/upada...

Zachowania konsumenta

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

. Zachowania konsumenta zachowanie racjonalne - wewnętrznie spójne, logiczne postępowanie zmierzające do maksymalizacji satysfakcji jednostki Teza o racjonalnym zachowaniu konsumenta sprowadza się do przyjęcia trzech założeń: konsument przejawia pewne potrzeby i potrafi je określić konsument jes...

Bezrobocie-omówienie problemu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931

BEZROBOCIE - Największy współczesny problem rynku pracy Przegląd niezbędnych definicji do analizy problemu bezrobocia Zasób siły roboczej - wszyscy ci, którzy pracują lub są zarejestrowani jako chcący i mogący podjąć pracę. Stopień aktywności zawodowej - odsetek ludności w wieku produkcyjnym, któr...

Rynek pracy - ekonomia - prezentacja

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: bezrobocie, a zatrudnienie, przyczyny bezrobocia, skutki ekonomiczne i polityczne bezrobocia, kategorie bezrobocia, rodzaje bezrobocia....

Polityka fiskalna - prezentacja - podatki

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: budżet państwa, najważniejsze funkcje budżetu, strony budżetu państwa, podatki, kategorie podatków ze względu na przedmiot opodatkowania....