Dr Tomasz Skonieczny

note /search

Model przedsiębiorczości strategicznej - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 707

Model przedsiębiorczości strategicznej Nawiązując do poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej1, warto zwrócić uwagę na koncepcję przedsiębiorczości strategicznej będącej narzędziem wzmacniającym pozycję konkurencyjną firmy. R.D. Ireland, M.A. Hitt i D.G. Sirmon przeprowadzili wyczerpującą analiz...

Przedsiębiorczość - modele, schematy - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1708

2. Przedsiębiorczość - modele, schematy, strategie. W opisywanym przez nas podpunkcie często będzie się pojawiały pojęcia przedsiębiorczość i innowacyjność, dlatego też najlepiej będzie napisać jak te pojęcia się łączą i dlaczego. Pojęcie innowacyjności według prof. Mieczysława Moszkowicza jest to „...

Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zastanawiając się nad funkcjonowaniem współczesnych organizacji, pierwszą myślą jaka przychodzi do głowy, jest wyzwanie przed jakim stają firmy, aby zaspokoić potrzeby swych odbiorców, dostawców oraz akcjonariuszy....