Dr Tomasz Małkus

note /search

Analiza SWOT - projekt przykładowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2261

ANALIZA „SWOT” Kompleksowym wyznacznikiem pozycji strategicznej przedsiębiorstwa jest metoda łącząca zarówno analizę wnętrza, jak i otoczenia, w którym działa, zwana powszechnie analizą SWOT. Nazwa tej metody pochodzi od pierwszych liter słów określających w języku angielskim istotę przedmiotu a...

Analiza strategiczna Bakoma - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza strategiczna
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3374

Bakoma Spółka Akcyjna Powstała w 1997 r. w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Bakoma z o. o. w spółkę akcyjną. Spółka ma swoją siedzibę w Warszawie. Działalność gospodarcza spółki jest prowadzona w następujących jednos...

Analiza strategiczna PolPress - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza strategiczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1372

Analiza strategiczna POL-PRESS Historia działalności W analizie strategicznej przedstawiam firmę z branży kolportażu prasy w Polsce. Jest to firma POL-PRESS, która od 11 lat świadczy usługi w zakresie kolportażu prasy w Polsce Południowej. Przez ten okres z niewielkiej lokalnej firmy stała się n...

Analiza strategiczna Batig - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza strategiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1393

Charakterystyka firmy British-American Tobacco Industries Group obchodziła jesienią 2000 roku swoją 98 rocznicę powstania. Należy obecnie do największych firm świata i prowadzi interesy głównie w obszarze usług finansowych i wyrobów tytoniowych . W 1991 roku B.A.T. przekroczył 10% udział w global...

Analiza Space - zarządzanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2282

Analiza strategiczna SPACE Najważniejsze decyzje strategiczne przedsiębiorstwa dotyczą jego rozwoju. Wśród nich do podstawowych należą decyzje dotyczące wyboru domeny, czyli rodzajów działalności opisanych zwykle w kategoriach produktu i rynku. W stosunku do rzeczywistych i potencjalnych domen ...

Mapy strategiczne produktów - firma komputerowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1197

Mapy strategiczne produktów - firma komputerowa Plan pracy: I Wprowadzenie II Mapy grup strategicznych Wnioski ogólne III Analiza SWOT Określenie profilu przedsiębiorstwa Identyfikacja możliwości i zagrożeń w otoczeniu firmy Identyfik...