Dr Tomasz Kwarciński

note /search

Etyka biznesu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 2086
Wyświetleń: 6958

ETYKA BIZNESUdr. Tomasz Kwarcinski SPIS TEMATÓW W1,2:RYNEK I HOMO ECONOMICUS - O POTRZEBIE ETYKI BIZNESU (05.10.2010, 12.10.2010) WYMIANA RYNKOWA - UJĘCIE KLASYCZNE EGOIZM EGOIZM PSYCHOLOGICZNYPogląd głoszący, że każde działanie człowieka jest ostatecznie motywowane dążeniem do zaspokojenia własny...

Typologia przedsiębiorców, cnota, doktryny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2163

Typologia przedsiębiorców (opracowana na podstawie danych zebranych w latach 90. XX wieku)   Przedsiębiorcy: "uczciwi dokradający" - ludzie, którzy stosunkowo rzadko łamią przepisy. Podstawową techniką racjonalizacji jest " gdybyśmy stosowali się do wszystkich przepisów, to musie...

Społeczna odpowiedzialność korporacji (CSR)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 2646

Społeczna odpowiedzialność korporacji (CSR) - kapitalizm kantowski   Czy korporacja może być odpowiedzialna moralnie? Jeżeli uznamy, że korporacja jest podobna do budynku (Milton Friedman), to nie może być podmiotem odpowiedzialności mo...

Korupcja jako zło w życiu społecznym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2807

Korupcja - zło w życiu społecznym   Według badań ludzie postrzegają politykę i służbę zdrowia jako najbardziej skorumpowane dziedziny naszego życia.   Definicja I Nadużywanie stanowiska publicznego do osiągania korzyści prywatnych lub grupowych. Nadużywanie polega na przyznawaniu priorytetów i...

Konflikty interesów wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konflikty interesów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1778

WYKŁAD 2 18.10.2010r. Konflikty interesów: konflikty interesów wewnątrz firmy konflikty interesów wśród członków gospodarstwa domowego (np. problem brakujących kobiet - 60 - 100 mln, gdzie są takie kobiety, dyskryminacja płci żeńskiej, np. Chiny, islam - zwłaszcza) konkurencja rynkowa - fair lu...

Pojęcie dylematu w etyce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2023

WYKŁAD 13 17.01.2011r. Demaskowanie - zwracanie publicznej uwagi na zło w celu odsunięcia zagrożenia. Demaskowane zło dotyczy funkcjonowania firmy lub jej produktów i polega z reguły na wyrządzeniu lub możliwości wyrządzenia krzywdy klientom, pracownikom, członkom społeczności lokalnych. Demaskow...

Cnoty moralne- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2576

WYKŁAD 3 25.10.2010r. Powody zajmowania się etyką biznesu: etyka jest rodzajem wiedzy o moralności etyka nie zwalnia z odpowiedzialności moralnej wszyscy ludzie są podmiotami moralnymi  stanowią sami wartość (np. dostawcy) etyka biznesu pozwala określić obowiązki dla swoich interesariuszy - ...

Etyka z biznesie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 861
Wyświetleń: 5544

Oprócz treści znalazły się w nich również ilustracje, wykresy, tabele i schematy. Całość zajmuje 38 stron (czcionka 12). W notatce znajduje się 14 wykładów. Poruszono w nich m.in. następujące zagadnienia: potrzeba etyki w zarządzaniu, cnoty moralne biznesmena, uniwersalność zasad moralnych, abs...

Rynek i homo oeconomicus - o potrzebie etyki biznesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1988

Rynek i homo oeconomicus - o potrzebie etyki biznesu5 października 201016:14 Hasło do kursu e-learningowego: eb2011 Przedsiębiorcy kierują się własnym interesem. Świadczą usługi nie z altruistycznych potrzeb, ale z troski o własny interes i maksymalizację zysków. Egoizm przedsiębiorców często ...

Argumentacja etyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1561

WYKŁAD 5 15.11.2010r. Kłamstwo - mówienie nieprawdy Argumentacja etyczna: - zwolennicy absolutnego zakazu kłamstwa. Zawsze kłamstwo jest moralnie naganne - potępienie Absolutyści: św. Tomasz, Kant Immanuel (oświecenie) - relatywizm - względny...