Dr Tomasz Kujaczyński

note /search

Finanse publiczne (notatki i egzaminy)

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
  • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2317

7 plików z notatkami z przedmiotu "finanse publiczne", prowadzonego przez dr Tomasza Kujaczyńskiego na PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Notatki są to proste pytania i odpowiedzi na tematy takie jak przykładowo: instrumenty finansowe o stałym dochodzie, ochrona zdrowia i edukacja,...

Handel Zagraniczny - prezentacja

  • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 5187

W prezentacji można odnaleźć takie informacje jak: udział Unii Europejskiej w światowych obrotach handlowych, wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, europejski eksport, obroty handlowe Unii Europejskiej z głównymi partnerami oraz prognozy rozwojowe handlu zagranicznego. ...