Dr Tomasz Kamiński

note /search

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwer...

Deklaracja zasad prawa międzynarodowego 1970

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTW ZGODNIE Z KARTĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 2625(XXV), 24 października 1970 IAJ1L, 65(1), 1971; s. 243...

Karta Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

1 Karta Narodów Zjednoczonych Sporządzona w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r. Dz. U. z dnia 6 marca 1947 r. nr 23 poz. 90 z późniejszymi zmianami My, Ludy Narodów Zjednoczonych, Zdecydowane uchronić przyszłe pokolenia od klęsk wojny, która dwukrotnie w ciągu naszego życia wyrządziła niewyp...

Prawo międzynarodowe publiczne-kazusy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 3990

KAZUSY PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE Między państwami A i B wybuchła wojna. Na terenie państwa A przebywał attaché wojskowy państwa C. Kontrwywiadowi państwa A znany był jako osoba od dawna prowadząca nielegalną działalność szpiegow...

Konwencja wiedeńska o sukcesji państw w odniesieniu do umów międzynaro...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 3227
Wyświetleń: 6902

Konwencja wiedeńska o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów Państwa-Strony niniejszej konwencji, Biorąc pod uwagę głęboką transformację społeczności międzynarodowej spowodowane przez proces dekolonizacji Biorąc pod uwagę fakt, że inne czynniki mogą prowadzić do przypadków sukcesji państw w przy...

Konwencja Wiedeńska-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2625

1 Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych Sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. Państwa będące Stronami niniejszej Konwencji, pomne, że od najdawniejszych czasów ludy wszystkich krajów uznają status przedstawicieli dyplomatycznych, świadome celów i zasad

Lotnictwo cywilne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

1 Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Wstęp Zważywszy, że przyszły rozwój międzynarodowego lotnictwa cywilnego może przyczynić się w znacznej mierze do stworzenia i utrzymania przyjaźni i zrozumienia między narodami i ludami świata oraz że wszelkie jego nadużycie może zagrozić bezp...

OBWE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1183

1 Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Sporządzony w Helsinkach dnia 1 sierpnia 1975 r. Deklaracja zasad rządzących wzajemnymi stosunkami między Państwami uczestniczącymi Państwa uczestniczące, potwierdzając swe oddanie sprawie pokoju, bezpieczeństwa i sprawiedl...

Prawo traktatów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1302

1 Konwencja wiedeńska o prawie traktatów Wiedeń, 23 maja 1969 r. Państwa-Strony niniejszej konwencji, - zważywszy na doniosłą rolę traktatów w historii stosunków międzynarodowych, - uznając nieustannie wzrastające znaczenie traktatów jako źródła prawa międzynarodowego i jako środka rozwoju po...