Dr Tomasz Dryl - strona 4

Organizacja przedsiębiorstwa - cele

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Zarządzenie dr Dryl wykład nr 9: Organizowanie - decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zasobów organizacji Struktura organizacyjna - zestaw elementów, których można użyć do nadania kształtu organizacji Celem organizowania jest zapewnienie by każda wyodrębniona część przedsiębiorstwa pr...

Organizacja i jej zasoby

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

Literatura A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, J. Apanowicz, R. Rutka, Zarządzanie organizacjami, TNOIK Dom Organizatora, Toruń 2002 R.W Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa 2004 A. Koźmiński, W. Piotrowski Lee Iacocca, Autobiografia P. Drucker, Menedżer skuteczny, P...

Planowanie w organizacjach

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784

Zarządzanie dr Dryl wykład 6: Planowanie w organizacjach jest procesem celów i wybierania środków do ich osiągania. Bez planów menedżerowie nie wiedzieliby, w jaki sposób skutecznie organizować ludzi i sposoby. Cechy dobrego planu wg. T.Kotarbińskiego: celowy, wykonalny, niesprzeczny, operaty...

Role i typy kierownicze

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

15.10.2008 WYKŁAD 2 Role kierownicze Interpersonalne- role reprezentanta, przywódcy i łącznika, które wymagają kontaktów z innymi ludźmi Informacyjne- role menedżera jako obserwatora, propagatora informacji i rzecznika, które wymagają przetwarzania informacji Decyzyjne- role menedżera jako prz...

Proces planowania strategicznego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

Zarządzanie dr Dryl wykład nr 8: Planowanie strategiczne: -plan strategiczny ucieleśnia strategię danej organizacji i rozwija się wokół niej -planowanie strategiczne jest to proces opracowania tej strategii i w miarę potrzeby jej aktualizowania Strategia - program wytyczania i osiągania celów...

Zarządzanie grupami roboczymi

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

Wykład nr 12 - dr Dryl ZARZĄDZANIE GRUPAMI ROBOCZYMI ORAZ KONFLIKTY W ORGANIZACJI GRUPA - przynajmniej 2 osoby, które są połączone wspólnymi więzami, celami… WSPÓŁPRACA POZIOMA - czyli grupy w postaci działów (występują tutaj konflikty poszczególnych działów, na przykład pomiędzy działem księgow...

Zestaw zagadnień na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Zestaw pomocniczy sesji egzaminacyjnej z przedmiotu: „Podstawy Zarządzania” sugerowany przez dobrodusznego dra Tomka Dryla Działanie zespołowe - istota, cechy, warunki Zarządzanie, administrowanie, rządzenie - pojęcia i różnice Funkcje kierowania Umiejętności kierownicze Źródła i wymiary wła...

Opakowanie - funkcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Marketing przemysłowy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

OPAKOWANIE Opakowanie - wyrób przeznaczony do ochrony innych wyrobów przed uszkodzeniem, a także do ochrony otoczenia przed szkodliwym odziaływaniem zapakowanego towaru Opakowanie składa się z: Środka opakowaniowego - wyrobu przeznaczonego do pokrycia zapakowanego towaru lub utrzymania go w cało...