Dr Tomasz Dryl - strona 3

System dystrybucji - organizacja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Marketing przemysłowy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

System dystrybucji przedsiębiorstwie powinien: Zapewniać fizyczną osiągalność poszukiwanego produktu Stwarzać warunki dogodnych zakupów Dostarczać satysfakcji potencjalnym klientom Eliminować zbędne koszty, które mogą mieć wpływ na poziom...

Zaufanie w marketingu przemysłowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Marketing przemysłowy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Zaufanie w marketingu przemysłowym Pojęcie zaufania w biznesie powstało w latach 80. XX wieku. W tym czasie na Uniwersytecie w Chicago pojawiły się pierwsze wzmianki o zaufaniu i zostały opublikowane pierwsze artykuły mówiące o tym, że gdyby istniało zaufanie wśród partnerów, wszelkie transakcje ...

Zachowania konsumenta - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1449

Zachowania konsumenta z punktu widzenia marketingu oznaczają możliwośd prognozowania i zrozumienia kierunków popytu oraz upodobao do marek Zachowanie konsumenta obejmuje: Czynności psychiczne i fizyczne (zachowanie) • Łącznie z motywami i przyczynami • Jednostek i grup • Dotyczące orientacji, kup...

Konferencja - projekt na zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1407

Projekt do wykonania grupowego w ramach ćwiczeń z przedmiotu Zarządzanie projektami Wstęp Projekt został przygotowany w celu organizacji międzynarodowej konferencji biznesowej: „Nowe trendy w zarządzaniu projektami budowy stadion...

Organizacja konferencji - projekt

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1155

Zadania: Stworzyć 4-5 osobowy zespól roboczy do realizacji projektu Wybrać lidera zespołu Przeczytać wytyczne do projektu Odnaleźć wszystkie niezbędne informacje do realizacji projektu w literaturze przedmiotu podanej w oddzieln...

Mecz - projekt na zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 126
Wyświetleń: 973

WSTĘP Projekt został przygotowany w celu koordynacji działań związanych z organizacją meczu otwarcia Mistrzostw Europy 2012. Zakres projektu obejmuje jedynie mecz otwarcia tychże mistrzostw z uwzględnionym kosztorysem oraz planem ryzyka zgodnie z wymaganiami klienta. Przedstawiony został w nim ca...

Planowanie - metody o cechy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

Planowanie i podejmowanie decyzji kierowniczych, rozwiązywanie problemów Planowanie: -planowanie jest jedną a zarazem pierwszą z funkcji zarządzania -planowanie to określenie celów i sposobów ich realizacji -planowanie jest procesem, w którym menedżerowie formułują określone cele organizacji ...

Modele podejmowania decyzji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

WYKŁAD 7 Problem decyzyjny Z problemem decyzyjnym mamy do czynienia, gdy następuje zaburzenie w działalności. Wyróżnia się cztery źródła problemów decyzyjnych: Np. problem skarg klientów dotyczących opóźnień w realizacji zamówień moż...

Motywowanie - oddziaływanie na pracowników

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1575

17.12.2008 WYKŁAD 11 TEMAT 7 : Motywowanie, zachowanie jednostek w organizacjach, przywództwo, oddziaływanie na pracowników. Is tota motywowania Motywowanie - układ sił, które skłaniają ludzi do zachowywania się w określony sposób, O wynikach pracy decydują trzy czynniki: - Motywacja (pragnien...

Analiza otoczenia - koncepcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

Zarządzanie dr Dryl wykład 4: Spojrzenie systemowe: system jest wzajemnie powiązanym zespołem elementów funkcjonujących jako całość: nakłady procesy transformacji, wyniki i sprzężenie zwrotne. Nakłady: zasoby rzeczowe, ludzkie, finansowe i informacyjne pobierane przez organizację z otoczenia. ...