Dr Teresa Nurek

note /search

Ciepło wydzielane przez gorące powierzchnie

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

CIEPŁO WYDZIELANE PRZEZ GORĄCE POWIERZCHNIE Strumień cieplny przekazywany do otoczenia przez gorącą powierzchnię określa zależność  = A * k * (tw – tp); [W] A – powierzchnia wymiany ciepła, [m2] k – współczynnik przenikania...

Komfort cieplny

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

Komfort cieplny. Komfortem cieplnym nazywamy warunki mikroklimatyczne, w których samopoczucie  cieplne człowieka jest dobre, tj. nie odczuwa on chłodu ani nie jest mu zbyt gorąco. Decydujący wpływ na odczuwanie komfortu cieplnego ma intens...

Napływ ciepła przez infiltrację

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1190

Napływ ciepła przez infiltrację. Powietrze zewnętrzne infiltruje do przestrzeni klimatyzowanej nawet wtedy, gdy w  przestrzeni tej panuje niewielkie nadciśnienie. Infiltracja spowodowana jest: - działaniem wiatru, głównie wskutek nieszczelnośc...

Napływ ciepła z zewnątrz przez przegrody nieprzezroczyste

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1981

Napływ ciepła z zewnątrz przez przegrody nieprzezroczyste. Strumień ciepła, jako skutek promieniowania słonecznego, napływający do pomieszczenia przez  przegrodę nieprzezroczystą można określić zależnością: Qs = A ∙ k ∙ [(tsm – tp...

Obliczanie ilości powietrza

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1554

Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie obciążenia cieplnego pomieszczenia  (zysków ciepła). V = Qmax ∙ 3,6   / ρ ∙ Cp ∙ (tu – tn) [m3/h] Qmax – największa sumaryczna wartość zysków ciepła w pomieszczeniu [W] ρ – gęstość ...

Obliczanie strumienia nawiewanego powietrza ze względu na występujące ...

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1561

Obliczanie strumienia nawiewanego powietrza ze względu na występujące  zanieczyszczenia. Dla osiągnięcia zamierzonych skutków działania wentylacji, oprócz niezbędnej ilości  powietrza i takich jego parametrów jak temperatura, wilgotność, należy spełnić dodatkowe  warunki: 1) zapewnić równomierny pr...

Parametry powietrza

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

Człowiekowi należy stworzyć w pomieszczeniach w których przebywa odpowiednie warunki, w  tym również warunki mikroklimatu. Można je utrzymywać niezależnie od klimatu zewnętrznego. Od stanu i składu powietrza oraz temperatury przegród i przedmiotów znajdujących się w  pomieszczeniu zależy samopoczuc...

Przeliczniki jednostek miar

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1533

Przeliczniki jednostek miar Jednostki miar dotyczące wymiany wilgoci i powietrza. 1dyna  = g*cm/s2 1N  = kg*m/s2 1 Pa = 1 N/m2 1 kPa = 1 kN/m2 =  7,5 Tr (Tor) = 7,5 mmHg 1 baria = 1 dyn/cm2 = 0,1 Pa 1 bar = 105 Pa 1 mbar = 1 hPa 0,1 mbar = 10 Pa = 1 mmH2O 1 at (

Wentylacja naturalna

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

Wentylacja naturaln a polega na wymianie powietrza w pomieszczeniu następującej na skutek  oddziaływania na budynek czynników atmosferycznych (różnica temperatury, działanie wiatru) bez  konieczności stosowania urządzeń mechanicznych z napędem elektrycznym. Czynniki atmosferyczne działają jednocześ...

Wzory-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1323

  Gęstośd powietrza:  1,27-1,3 kg/m3     Srednia gestosd pow wilgotnego  1,2     Temp krytyczna pow suchego:  -140stC     ciśn Krytyczne pow suchego  0,0038MPa     temp krytyczna pary wodnej  374stC     ciśn krytyczne pary:  22,21MPa    ciśn atm sumą ciśn pow suchego i pary wodnej  Pb=pg+pp ...