Dr Teresa Gądek-Hawlena - strona 3

note /search

Towaroznastwo - pojęcie AIDA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

AIDA : Attention - przyciągnąć uwagę klienta Interest - wzbudzić jego zaufanie i pożądanie Desire - potrzebę posiadania Action - zainicjować działanie, czyli zakup ...

Towaroznastwo - podział towaroznawstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2849

Towaroznawstwo można podzielić na : Ogólne - obejmuje zagadnienia wspólne dla całej dziedziny nauki, Np. klasyfikacja, normalizacja, znakowanie, przechowywanie Branżowe (specjalne) - zajmuje się badaniem i szczegółową charakterystyką towaró...

Towaroznastwo - pojęcie produktu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Produkt to rzecz lub usługa będąca efektem procesu wytwórczego, przeznaczona do spożycia lub innego wykorzystania. Produkty, które są towarami - są efektem produkcji towarowej Podział produktów : Produkty konsumpcyjne - przeznaczone do użytkowania osobistego lub w gospodarstwie domowym Produkty wyb...

System klasyfikacyjny towarów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 609

System klasyfikacyjny towarów: Klasyfikacja wyczerpująca - całkowita (obejmuje wszystkie elementy zbioru, zmierza do elastycznych systemów klasyfikacji Klasyfikacja rozłączna - klasy pochodne musza się wzajemnie wykluczać , zmierza do sztywnych systemów klasyfikacji Polskie klasyfikacje :

Towar w ujęciu marketingowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Towar w ujęciu marketingowym : Podział towarów Ze względu na częstotliwość zakupów (częstego zakupu, okresowego zakupu, rzadkiego zakupu, niedostrzegalne) Ze względu na zestaw podstawowych cech (cechy określające istotę towaru, cechy określające istotę towaru poszerzone o cechy decydujące o zakupi...

Wykład - syllabus z przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Wykład 4 Sprawy organizacyjne: Zadanie - napisać jak wygląda norma - opisać, co zawiera: W listopadzie wybieramy się na wycieczkę do browaru: Bilet 6 zł - zwiedzanie części historycznej i produkcyjnej Musimy zrobić listy osób i zebrać pieniądze II wycieczka też będzie w listopadzie: Do Zabrza...

Towaroznastwo - pojęcie wyrobów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

Wyroby to produkty stanowiące końcowy produkt pracy rzemieślnika lub wynik procesu produkcyjnego zakładu Wyrób jest towarem, jeżeli jest przeznaczony dla finalnego odbiorcy. Wyroby nowe - dotychczas nie produkowany, zaspokajający nowe lub dotychczasowe potrzeby w nowy sposób, Np. nowy model samocho...