Dr Tarabasz

Stopniowanie przymiotników - wyjaśnienie i przykłady

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Tarabasz
  • Łacina
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1715

Ćwiczenie pochodzi z www.mql.yoyo.pl ©Michał Kluz07      COMPARATIVE AND SUPERLATIVE OF ADJECTIVES  STOPIEŃ WYŻSZY I NAJWYŻSZY PRZYMIOTNIKÓW    Przymiotniki dzielą się na krótkie (jedno- i dwusylabowe) oraz długie (trzysylabowe i dłuższe). Od  tego zależy sposób ich stopniowania. W przypadku niek...