Dr Tadeusz Świrszcz - strona 6

Geometria analityczna w R2, rachunek wektorowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Chemia - Zestaw nr 9. Geometria analityczna w R2, rachunek wektorowy. Prosta w R2: posta parametryczna: , gdzie (x0,y0) "l, [a,b] - wekt. rwnolegy do l posta oglna: l: A(x-x0)+B(y-y0) = 0, gdzie (x0,y0) " l, [A,B] - wektor...

Geometria analityczna w R3 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Chemia - Zestaw nr 10. Geometria analityczna w R3 Płaszczyzna w R3: równ. ogólne: π: A(x - x0) + B(y - y0) + C(z - z0) = 0, gdzie v=[A,B,C]⊥π, zaś (x0,y0,z0)∈π . przedst. parametr.: π: , gdzie u=[u1,u2,u3]||π, v=[v1,v2,v3]||π , (x0,...

Zastosowanie pochodnych cząstkowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Chemia - Zestaw nr 15. Zastosowanie pochodnych czstkowych. Funkcja uwikana. Prosta normalna i paszczyzna styczna do powierzchni. Funkcja uwikana. Niech F bdzie funkcj dwch zmiennych (cig wraz z pochodnymi czstkowymi w otoczeniu punktu (x0, y0)). Niech F(x0, y0) = 0 , a (x0, y0)"0. Wtedy rwnan...

Zestaw przygotowujący do kolokwium - matematyka cz. 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

ZESTAW 16 Zad.1 . (uwaga: nie wyłączać czynnika stałego przed całkę, wtedy współczynniki rozkładu na ułamki proste będą całkowite). Zad. 2. Obliczyć pole obszaru, ograniczonego krzywymi y=ln x i y=ln2x. Zad.3. a) UNIEWAŻNIONO - ZA TRUDNE ...

Funkcje wielu zmiennych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Chemia - Zestaw nr 11. Funkcje wielu zmiennych. Ekstrema funkcji. Warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji f : Rn → R Jeżeli f ma ekstremum lokalne w punkcie a i jest różniczkowalna w tym punkcie to dla i = 1,...,n Warunek dostateczny ist...

Funkcje wielu zmiennych. Ekstrema funkcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Chemia - Zestaw nr 14. Funkcje wielu zmiennych. Ekstrema funkcji. Warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji f : Rn → R Jeżeli f ma ekstremum lokalne w punkcie a i jest różniczkowalna w tym punkcie to dla i = 1,...,n Warunek dostateczny ist...

Przykładowe zadania na kolokwium z matematyki - sem 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pole obszaru ograniczonego parabolą, zbieżność całki niewłaściwej, równanie płaszczyzny, ekstrema funkcji danej wzorem, rozwiązy...

Przykładowe zadania na kolokwium z matematyki

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pole obszaru ograniczonego, badanie zbieżności, obliczanie całki niewłaściwej, równanie prostej równoległej do płaszczyzny, znajdywanie ekstremy