Dr Tadeusz Świrszcz - strona 5

Rozwiązane zadania egzaminacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

:1. \\ i~ ~~L""L~: 1- '~~~.~ tcXO) ~ ftic) t., t~~~£' JAi\M l( "I 1(0 ,uNIA xl-:::-- ::: f{I1)':: iJrfVA JC"1:~ ~- 1C .•.••~- O\l.1?O .-4 Ct4Y)('1-)()~O -"I t1' . ~e WcvriU!Iltt, x ~11 -x?' , I,?\. ~ ~ 0 \-x4)' - ,/H·-t --. A -1-('!, ~ X~ ~...

Zestaw uzupełniający 2a i 3a

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Zestaw uzupełniający 2a i 3a Najpopularniejsze zbiory zadań: W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część pierwsza, Warszawa, PWN, 1975. W. Stankiewicz, J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część druga, Warszawa, PWN, 1975 (istniej...

Zestaw przygotowawczy do kolokwium cz.2

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

ZESTAW 16 Zad.1 . (uwaga: nie wyłączać czynnika stałego przed całkę, wtedy współczynniki rozkładu na ułamki proste będą całkowite). Zad. 2. Obliczyć pole obszaru, ograniczonego krzywymi y=ln x i y=ln2x. Zad.3. a) Obl.

Zestaw przykładowy do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Zasada indukcji zupełnej: Jeśli W jest własnością określoną w zbiorze liczb naturalnych, taką że 1) liczba n0 ma własność W („podstawa indukcji”) 2) dla każdej liczby naturalnej n ≥ n0prawdziwa jest implikacja: jeśli n ma własność W, to ...

Liczby zespolone - ćwiczenia zestaw nr. 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Chemia - Zestaw nr 1. Liczby zespolone. - liczba zespolona ; - część rzeczywista liczby z ; - część urojona liczby z - liczba sprzężona do liczby z; - moduł liczby zespolonej z. Jeżeli liczbę interpretujemy jako punkt na płaszczyźnie o ws...

Granice; ciągłość funkcji - zestaw 02 i 03

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Zestaw uzupełniający 2a i 3a Najpopularniejsze zbiory zadań: W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część pierwsza, Warszawa, PWN, 1975. W. Stankiewicz, J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część druga, Warszawa, PWN, 1975 (istniej...

Pochodna funkcji, twierdzenia o funkcjach różniczkowalnych -zestaw

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Zestaw nr 3.Pochodna funkcji, twierdzenia o funkcjach rniczkowalnych. Pochodna funkcji f (x) w punkcie x0 to (o ile ta granica istnieje). Poch. sumy, iloczynu, ilorazu. Jeeli istniej i , to Jeeli y = f (x) ma pochodn f'(x) oraz funkcja z = g(y) ma pochodn g'(y), to funkcja zoona z = g[ f(x)] ma po...

Zestaw uzupełniający 1a, 2a i 3a

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Zestaw uzupełniający 1a, 2a i 3a Najpopularniejsze zbiory zadań: W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część pierwsza, Warszawa, PWN, 1975. W. Stankiewicz, J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część druga, Warszawa, PWN, 1975 (ist...

Zastosowania całek oznaczonych.

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

Chemia - Zestaw nr 6. Zastosowania całek oznaczonych. Całki niewłaściwe. Równanie krzywej: Pole figury płaskiej: Długość łuku krzywej: Objętość bryły obrotowej Pole powierzchni ...

Układy równań liniowych - zestaw ćwiczeniowy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Chemia - Zestaw nr 7. Układy równań liniowych. Rozważamy układ m równań liniowych z n niewiadomymi: a11 x1 + ... + a1n xn = b1 ( U ) a21 x1 + ... + a2n xn = b2 , czyli AX=B. W celu rozwiązania stosujemy metodę operacji elentar- nych n...