Dr Tadeusz Sokołowski - strona 2

note /search

Komunikacja w przedsiębiorstwie - omówienie

 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Komunikacja w przedsiębiorstwie Do sposobów uzyskiwania i przekazywania informacji o strukturze przedsiębiorstwa oraz jego aktualnej sytuacji można zaliczyć:  spotkania zespołów lub duże zebrania, na których załoga ma okazję słuchać i zadawać pytania szefom,  inne spotkania w ?bezpiecznym?...

Organizowanie - omówienie

 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Definicja organizowania i wymagana dokumentacja charakteryzująca strukturę firmy. Organizowanie – to decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zasobów organizacji. Jest to decydowanie o tym jak najlepiej pogrupować elementy konstrukcyjne organizacji. Zasadniczą częścią ułożenia tych elementó...

Podstawowe certyfikaty i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa.

 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Podstawowe certyfikaty i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa. Normy ISO 9000. Normy z serii ISO 9000 stanowią podstawę do opracowywania systemów zarządzania i sterowania jakością. Skierowane są one na obsługę produkcję ogółu dóbr materialnych i wykonywanie różnego zakresu usług (materialnych i ...

Rodzaje kontroli w przedsiębiorstwie - omówienie

 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1309

Rodzaje kontroli w przedsiębiorstwie  wstępna – ma stwierdzić przed podjęciem działania, czy zaplanowano wszystkie potrzebne zasoby: ludzkie, rzeczowe i finansowe, oraz czy w momencie rozpoczęcia działania będą one na wyznaczonym miejscu, w stosownych rodzajach, ilościach i o odpowiedniej jak...

Rodzaje planowania i ich charakterystyka - omówienie

 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Rodzaje planowania i ich charakterystyka  Planowanie długookresowe: - maksymalnie 3- 5 letni horyzont czasowy - uwzględnienie otoczenia sprowadzonego tylko do rynku na którym firma jest już obecna - przewidywanie oparte na ekstrapolacji wcześniejszych trendów zmian cen, wielkości popytu, za...

Schematy struktur organizacyjnych firmy - omówienie

 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

Schematy struktur organizacyjnych firmy:  STRUKTURA LINIOWA historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik ma jednego bezpośredniego zwierzchnika. Droga służbowa jest prosta: p...

Systematyka przedsięwzięć inwestycyjnych - omówienie

 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Systematyka przedsięwzięć inwestycyjnych. Zgodnie ze słownikiem wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władka Kopalińskiego, słowo „systematyka” to „klasyfikacja; nauka o klasyfikacjach; taksonomia, dział biologii zajmujący się podziałem świata roślin i zwierząt na gatunki, rodzaje (...)” aha ;...

Ocena pracowników - Mc Gregor

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

Ocena pracowników Ocenianie pracowników polega na wyrażaniu w formie ustnej lub pisemnej osądu o nich lub inaczej mówiąc wartościowaniu ich: - cech osobowych, - zachowań, - efektów pracy. Można wymienić szereg celów szczegółowych oceniania. Jednym z nich jest klasyfikacja zaproponowana wiele lat t...

Opracowanie technologii produkcji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

opracowanie prawidłowej technologii produkcji: 1- wybór najlepszego zestawu maszyn i urządzeń, 2- sprawdzenie ich wydajności, 3- najkorzystniejszy (najmniej kosztowny) sposób ich instalacji, 4- zidentyfikowanie najlepszych metod rozwiązywania indywidualnych zadań dla pracowników, 5- kontrolowani...

Organizowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Przez organizowanie rozumie się ustanowienie stosunków zależności pomiędzy stanowiskami, którym wyznaczono wyspecjalizowane zadania, konieczne do osiągnięcia wyznaczonych celów przedsiębiorstwa. Czym jest organizowanie? 1) Organizowanie rzeczowe - pojęcie organizacja oznacza „zespół ludzi i innych ...