Dr Tadeusz Sokołowski

note /search

Funkcja kierowania i jej opcje - omówienie - Podział pracy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Funkcja kierowanie i jej opcje. Kierowanie jest procesem wykorzystywania nie polegającego na przymusie wpływu do kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań nastawionych na osiągnięcie tych celów oraz pomagania w ustalaniu kultury grupy lub organizacji. Style kierowania: 1)...

Definicja organizowania - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Definicja organizowania i wymagana dokumentacja charakteryzująca strukturę firmy. Organizowanie – to decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zasobów organizacji. Jest to decydowanie o tym jak najlepiej pogrupować elementy konstrukcyjne organizacji. Zasadniczą częścią ułożenia tych elementó...

Podstawowe certyfikaty i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 455

Podstawowe certyfikaty i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa. Normy ISO 9000. Normy z serii ISO 9000 stanowią podstawę do opracowywania systemów zarządzania i sterowania jakością. Skierowane są one na obsługę produkcję ogółu dóbr materialnych i wykonywanie różnego zakresu usług (materialnych i ...

Rodzaje planowania i ich charakterystyka - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 763

Rodzaje planowania i ich charakterystyka  Planowanie długookresowe: - maksymalnie 3- 5 letni horyzont czasowy - uwzględnienie otoczenia sprowadzonego tylko do rynku na którym firma jest już obecna - przewidywanie oparte na ekstrapolacji wcześniejszych trendów zmian cen, wielkości popytu, za...

Schematy struktur organizacyjnych firmy - omówienie - Struktura liniow...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3178

Schematy struktur organizacyjnych firmy:  STRUKTURA LINIOWA historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik ma jednego bezpośredniego zwierzchnika. Droga służbowa jest prosta: p...

Systematyka przedsięwzięć inwestycyjnych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Systematyka przedsięwzięć inwestycyjnych. Zgodnie ze słownikiem wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władka Kopalińskiego, słowo „systematyka” to „klasyfikacja; nauka o klasyfikacjach; taksonomia, dział biologii zajmujący się podziałem świata roślin i zwierząt na gatunki, rodzaje (...)” aha ;...

Planowanie potrzeb personalnych - Rekrutacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1134

Planowanie potrzeb personalnych Celem planowania potrzeb personalnych w wymiarze jakościowym jest określenie kwalifikacji i wzorców zachowań, którymi powinien wykazywać się personel przedsiębiorstwa w określonym momencie w przyszłości, aby móc wykonać przewidywane czynności i zadania. Planowanie w ...

Komunikacja w przedsiębiorstwie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 329

Komunikacja w przedsiębiorstwie Do sposobów uzyskiwania i przekazywania informacji o strukturze przedsiębiorstwa oraz jego aktualnej sytuacji można zaliczyć:  spotkania zespołów lub duże zebrania, na których załoga ma okazję słuchać i zadawać pytania szefom,  inne spotkania w ?bezpiecznym?...

Rodzaje kontroli w przedsiębiorstwie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 826

Rodzaje kontroli w przedsiębiorstwie  wstępna – ma stwierdzić przed podjęciem działania, czy zaplanowano wszystkie potrzebne zasoby: ludzkie, rzeczowe i finansowe, oraz czy w momencie rozpoczęcia działania będą one na wyznaczonym miejscu, w stosownych rodzajach, ilościach i o odpowiedniej jak...

Funkcja kierowania i jej opcje - omówienie

 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

Funkcja kierowanie i jej opcje. Kierowanie jest procesem wykorzystywania nie polegającego na przymusie wpływu do kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań nastawionych na osiągnięcie tych celów oraz pomagania w ustalaniu kultury grupy lub organizacji. Style kierowania: 1)...