Dr Tadeusz Ciurla

note /search

Metoda SMED-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

Metoda SMED (Single Minute Exchange of Die) - szybkie przezbrojenie, przezbrojenie w pojedynczych minutach. Twórca, geneza i rozwój metody SMED Twórcą tej teorii był Shingeo Shingo. Dokonał on usprawnienia prac związanych z przezbrojeniem tysiąctonowych

Metody pomocnicze w rozwiązywaniu problemów zarządzania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 567

Metody pomocnicze w rozwiązywaniu problemów zarządzania Metoda SMED (Single Minute Exchange of Die) - szybkie przezbrojenie, przezbrojenie w pojedynczych minutach. Twórca, geneza i rozwój metody SMED Twórcą tej teorii był Shingeo Shingo. Dokonał on usprawnienia prac związanych z przezbrojeniem tys...

Zarządzanie zasobami ludzkimi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1281

Zarządzanie zasobami ludzkimi I. Istotą zarządzania zasobami ludzkimi są działania organizacji, nastawione na przyciąganie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej (Griffin). II. Uwarunkowania prawne:     równe szanse zatrudnienia wynagrodzenie i świadczenia na rzecz...

Budżetowanie w zarządzaniu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1372

Budżetowanie w zarządzaniu Schemat: Planowanie Kontrola Organizowanie Kierowanie Relacje między funkcjami zarządzania - Planowanie – wyznaczanie celów - Organizowanie – stwarzanie warunków do osiągnięcia celów - Kierowanie – stwarzan...

Koszty w zarządzaniu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Koszty w zarządzaniu Model organizacji Leavitta Definicje zarządzania • Proces zarządzania – realizowanie ustalonych dążeo organizacji. • Zarządzanie jest procesem wysiłków dla osiągnięcia celów organizacyjnych przez ludzi, przy wykorzystaniu techniki, w zorganizowanych strukturach, w oparciu ...

Motywowanie pracowników-opracowanie - Teoria ERG

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1365

Motywowanie pracowników Motywowanie – to zestaw sił, które sprawiają, że ludzie zachowują się w określony sposób. Bodźce w motywowaniu: a) materialne (pieniężne) b) niematerialne (niepieniężne) Istota motywowania: Potrzeba Sposoby zaspokajania potrzeb Określenie przyszłych potrzeb i poszuki...

Organizacja produkcji -typy, formy, odmiany

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1365

Organizacja produkcji – typy, formy, odmiany ZASOBY PRZEDSIĘBIORSTWO pomieszczenia, wyposażenie, usługi, wynagrodzenia PRODUKTY kanały dystrybucji PROCESY rozładunek, montaż transport itp. ZASOBY + PROCESY  PRODUKTY = efekt organizacji produkcji Organizacja produkcji – układ oraz rela...