Dr Szczurek

Prawo cywilne - czynności prawne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

zdarzenie cywilnoprawne - fakty określone w hipotezach norm cywilnoprawnych, wywołujące konsekwencje cywilnoprawne wskazane w dyspozycjach tych norm. czynności prawne - dzielone: wg. ilości stron wg. skutków: powstanie stosunku prawnego lub zmiana sytuacji prawnej powodujące zmianę treści stosu...

Księgi wieczyste - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Księgi wieczyste Jest to urzędowy rejestr publiczny prowadzony przez wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Zalicza się go do rejestrów przedmiotowych. Ich funkcją jest ustalanie stanu prawnego nieruchomości. Dawniej (1965 - 82) ksi...

Zawarcie małżeństwa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Zawarcie małżeństwa Sytuacja szczególna - nie podlega wielu przepisom części ogólnej KC. Małżeństwo (art. 1 KRO): świeckie - przesłanki obligatoryjne: jednoczesna obecność ♀ i ♂ - to ich osoby są ważne, a nie nazwiska w aktach. Nie dopuszcza się małżeństwa per procuram?! kierownik USC - tu bywa...

Nabycie własności - pierwotne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Nabycie własności pierwotne - nabycie samoistne, bez związku z innymi podmiotami (e.g. przy wyprodukowaniu rzeczy). wytworzenie rzeczy nabycie pożytków naturalnego - z chwilą odłączenia od rzeczy macierzystej. Co ciekawe „Ryby i inne organizmy żyjące w wodzie są jej pożytkami” zalanie - jeśli wo...

Ochrona własności - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Ochrona własności Ochrona petytoryjna - ochrona praw podmiotowych. Tym się różni od ochrony posesoryjnej, która chroni posiadanie. Właściciel ma do wyboru obie opcje, ale ochrona petytoryjna jest oczywiście fajniejsza ;p roszczenie windykacyjne (wydobywcze) - roszczenie o wydanie rzeczy. obiektyw...

Pochodzenie dziecka - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1043

Pochodzenie dziecka Przez pochodzenie dziecka rozumie się pokrewieństwo z matką i ojcem. Wyróżnia się pochodzenie w linii ojczystej i macierzystej. Cechy: jest to element stanu cywilnego jest dobrem osobistym zarówno dziecka, jak i r...

Prawo cywilne - podmioty - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Podmioty prawa cywilnego: osoby fizyczne - człowiek od chwili urodzenia do śmierci osoby prawne niezupełne osoby prawne Cechy podmiotów p.c. zdolność prawna - zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków zdolność do czynności prawnych - zdolność do dokonywania czynności konwencjonalnych - zal...

Prawo cywilne - posiadanie - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Posiadanie Posiadanie - ujęte w księdze II KC - więc przez niektórych uważane za prawo rzeczowe. Przepisy jednak jasno określają je jako wyłącznie stan faktyczny. koncept germański - posiada ten, kto rzecz włada koncept romański - posiadanie obejmuje 2 składniki: corpus (element obiektywny) - wł...

Prawa i obowiązki małżonków - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Prawa i obowiązki małżonków (...) Obowiązek staranności - na pewno wyższa niż w typowych relacjach międzyludzkich, albo wręcz z najwyższą starannością. Współdziałanie - oczywiście dopóki tylko jest to możliwe (e.g. choroba psychiczna, oddalenie fizyczne - delegacja w Australii). Równouprawnienie...

Prawo podmiotowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

stosunek cywilnoprawny - stosunek prawny określony normami p.c.; opiera się na równości stron; stosunki kształtowane przez same strony. jednostronnie zindywidualizowane - po jednej stronie konkretny podmiot i jego prawo skuteczne erga omnes. dwustronnie zindywidualizowane - po obu stronach stoją k...