Dr Sylwia Wojtczak

note /search

Wykład- ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

 • Uniwersytet Łódzki
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 588
Wyświetleń: 6874

ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJKonstytucja art. 2 – Polska jest demokratycznym państwem prawnym, ustawodawca ma tworzyć dobre prawo.Prawo dobre- precyzyjne i komunikatywne, elastyczne, pozwala na osiągnięcie tych stanów rzeczy, które prawodawca zamienia. Wtedy odtworzone normy będą się powielały ze stw...

Wykład- ZASADY TWORZENIA PRAWA

 • Uniwersytet Łódzki
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 9100

{dalsza część zasad techniki prawodawczej}-Jeżeli zmiany w ustawie miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy albo gdy ustawa była wielokrotnie nowelizowana opracowuje się projekt nowej ustawy.-Zmi...

Wykład- Koncepcje woluntaryzmu prawodawczego państwa, Koncepcje ograni...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6300

Jak powstaje prawo?Poglądy na temat istoty powstawania prawaI. Koncepcje woluntaryzmu prawodawczego państwa-Tworzenie prawa polega na wyrażeniu przez prawodawcę swej woli-Tworzenie prawa to akt woli prawodawcy*Wersje skrajne koncepcji woluntarystycznych Wola prawodawcy jest niczym nie skrępowana Quo...

Wykład- SKUTECZNOŚĆ NORMY PRAWNEJ, Instrumentalizacja prawa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 511
Wyświetleń: 9275

SKUTECZNOŚĆ NORMY PRAWNEJ:behawioralna: realizacja celu bezpośredniego tej normy- jeśli adresat normy zachował się zgodnie z tą normą;finistyczna: realizacja celu pośredniego normy- stan rzeczy pożądany przez prawodawcę, który jest następstwem przestrzegania danej normy;społeczno- wychowawcza: reali...

Wykład- Typy systemów prawa, RACJONALNE TWORZENIE PRAWA

 • Uniwersytet Łódzki
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 532
Wyświetleń: 9352

Typy systemów prawa:System prawa stanowionego:Np. Europa kontynentalna, Ameryka Łacińska. Oparty na zasadzie prymatu ustawy, rozdział pomiędzy tworzeniem a stosowaniem prawa, organy stosujące prawo nie mogą go tworzyć, recepcja(przejęcie) prawa rzymskiego.System common law:Np. Anglia, USA, byłe

Wykład- Model racjonalnego tworzenia prawa wg J. Wróblewskiego

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 728
Wyświetleń: 7098

Wiedza prawnicza powinna obejmować:-schemat znaczeniowy normy prawnej oraz dyrektywy wyznaczające ‘minimum znaczeniowe’ norm prawnych wyznaczających obowiązki prawne (nakazy, zakazy), uprawnienia i kompetencje-trwałe tzn. wspólne różnym normatywnym teoriom wykładni dyrektywy interpretacyjne (szeroko...