Dr Sylwia Szymańczyk- Kwapik

note /search

Wykład - arytmia zatokowa, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1365

Arytmia zatokowa - związana ze zmianą aktywności ośrodka współczulnego ; związana z niemiarowością oddechową charakteryzuje się prawidłowym zespołem QRS oraz prawidłowymi odstępami P-R i Q-T natomiast odstępy R-R zmieniają się w określony sposób jest zwykle ,ale nie zawsze związana z cyklem oddecho...

Opracowanie - autoregulacja, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Autoregulacja: teoria metaboliczna oparta na identyfikacji substancji wytwarzanych na ... . Substancje wazodylacyjne Co2, H+, adenozyna, prostaglandyny, K+, jony fosforanowe, obniżenie s...

Wapń - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Ca++ -stan spoczynkowy 1 x 10 do -7 mol/l -stan progowy 4-7 x 10 do -7 mol/l -stan w płynie zewnątrzkomórkowym 2x10 do -3 mol/l(jest to równe stężeniu Ca++ w całym sercu) -całkowita zawartość w komórce 2x10 do -3 mol/l Chwilowe stężenie Ca++ w sarkoplazmie zależy od: -napływu z zewnątrz -uwal...

Wykład - ciśnienie tętnicze, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1190

Ciśnienie tętnicze -Ciśnienie będzie tym większe ,im bardziej rozciągnięte będą ściany tętnic i im większe powstanie w nich napięcie sprężyste w wyniku rozciągania. -Ciśnienie będzie tym większe im większe ,im bardziej rozciągnięte będ...

Wykład - czynniki inotropowe dodatnie i ujemne, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3409

Czynniki inotropowe dodatnie -aminy katecholowe: noradrenalina i adrenalina -glukagon - (mechanizm związany z aktywacją cyklazy adentylowej podczas reakcji bezpośredniej) -inozyna (produkt metabolizmu nukleotydów adenylowych w małych ilościach ...

Wykład - energia przepływu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Energia przepływu jest energią potencjalną ,dostarczaną przez kurczący się mięsień , wyrażającą się przesunięciem określonej objętości krwi pod wpływem określonej siły reprezentowanej przez ciśnienie napędowe ,pokonujące opór obwodowy -praca serca dostarcza również energii kinetycznej niezbędnej do...

Wykład - hemodynamika serca, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1239

Hemodynamika serca rozwinięcie serca (revolutio cordis)- obejmuje jeden pełen cykl pracy serca-od skurczu przedsionków do rozkurczu komór. -skurcz przedsionków -skurcz izowolumetryczny komór -skurcz izotniczny komór -rozkurcz przedsio...

Inaktywacja - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Inaktywacja - modulacja sygnału przekazywanego przez synapsy zachodzi bardzo szybko i z tego powodu uwolniony neuroprzekaźnik musi ulec inaktywacji. Dochodzi do niej na skutek: rozkład ...

Wykład - krążenie mózgowe, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Krążenie mózgowe- typowy przepływ mózgowy stanowi ok. 15% spoczynkowej pojemności minutowej serca- 50-55 ml/100 g tkanki/minutę. W istocie szarej do 100ml/100 g/minutę. Mamy tu autoregulację bardzo dobrze rozwiniętą, stały przepływ krwi, czynniki wpływające na przepływ to ciśnienie śródczaszkowe, le...

Wykład - krążenie skórne, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1841

Krążenie skórne: Arteriole- małe tętniczki Metarteriole Pętle naczyń włosowatych stanowią dużą powierzchnię wymiany cieplnej Żyłki (tworzą sploty żylne w tkance podskórnej) Anastomozy tętniczo- żylne- szerokie, niskooporowe złącza powo...