Dr Sylwia Krajewska

note /search

Rachunkowość- wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 2863

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Istota i struktura współczesnej rachunkowości, funkcje rachunkowości, cechy rachunkowości, elementy składowe konta, istota, klasyfikacja i zasady funkcjonowania kont bilansowych, kąto księgowe- to podstawowe urządzenie księgowe służące do rejestra...

Analiza portfelowa - Kategorie macierzy portfela

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 511
Wyświetleń: 4088

Analiza portfelowa (portfolio) Pojęcie portfela (portfolio) wywodzi się z działalności finansowej i pierwotnie było stosowane przy lokowaniu środków finansowych w papiery wartościowe. Koncepcja ta została wykorzystana w przedsiębiorstwie do analizy poszczególnych grup produktów za pomocą dwóch str...

Budżet jako instrument zarzadzania

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3857

Budżet (ang. Budget) - plan działania, prezentujący sposób alokacji zasobów, wyrażony w formie ilościowej (jednostki naturalne), lub wartościowej (jednostki pieniężne), sporządzany na okres roku, bądź okresy krótsze, przyjęty (zaakcep...

Sprawozdania pro forma

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3535

Zadanie - sprawozdania finansowe pro forma W bieżącym roku Spółka GAMA sprzedała 30.000 szt. wyrobu X w cenie 50 zł./szt., ponosząc koszty zmienne w wysokości 400 000 zł, koszty stałe w wysokości 120 000 zł. Bilans zamknięcia roku obrotowego: AKTYWA PASYWA Aktywa trwałe: Kapitał własny: Wartości n...

Rachunkowość zarządcza - analiza koszty - rozmiary produkcji - zysk

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 10619

Analiza koszty - rozmiary produkcji - zysk (KRPZ) (ang.: cost - volume - profit analysis - CVP) Analiza koszty - rozmiary produkcji - zysk jest metodą systematycznego badania relacji i związków pomiędzy zmianami wielkości produkcji (sprzedaży), poniesionych kosztów oraz uzyskanego wyniku ze sprzed...

Aspekty zużycia oraz wycena środków trwałych i WNiP

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4025

doc zawiera 4 strony na temat zużycia oraz wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jest to wiedza z przedmiotu rachunkowość, który prowadzi dr Sylwia Krajewska. Materiały zawierają takie zagadnienia jak: aspekt bilansowy, aspekt kosztowy, ustalenie i zmiany w zakresie warto...

Charakterystyka majątku i kapitałów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4438

doc zajmuje 5 stron i zawiera charakterystykę majątku i kapitałów. Materiał jest częścią przedmiotu rachunkowość, który prowadzi dr Sylwia Krajewska. Tematy poruszane w niej to: majątek jednostki gospodarczej, metoda bilansowa, klasyfikacja majątku trwałego, klasyfikacja majątku obrotowego, kapit...

Istota i kryteria klasyfikacji kosztów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 560
Wyświetleń: 5005

Jest to część przedmiotu rachunkowość, który prowadzi dr Sylwia Krajewska. Notatka zawiera takie informacje jak: definicja kosztu, istotne elementu kosztu, strata nadzwyczajna, klasyfikacja kosztów, podział kosztów. Treści zawarte w pliku pomogą przygotować się do zajęć. Definicja kosztu Kos...

Istota i struktura współczesnej rachunkowości

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 560
Wyświetleń: 5313

doc zawarty w notatce zajmuje 5 stron i porusza temat istoty i struktury współczesnej rachunkowości. Jest to część przedmiotu rachunkowość, który prowadzi dr Sylwia Krajewska. Zagadnienia znajdujące się w pliku to: definicja i cechy rachunkowości, uniwersalność i elastyczność, funkcje, przekroje ...

Istota, klasyfikacja i zasady funkcjonowania kont bilansowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4081

doc z materiałami na temat istoty, klasyfikacji i zasad funkcjonowania kont bilansowych. Stanowi część przedmiotu rachunkowość, który prowadzi dr Sylwia Krajewska. Tematy poruszane w niej to między innymi: definicje konta, elementy składowe konta, klasyfikacja kont, zasady funkcjonowania kont bil...